BRIEFCASE

This is your virtual congress bag. You can view congress announcements, abstract and final program book. You can also add the files from the download centers located on the virtual booths here, and then save them all to your computer with the download option.

Favorites

Content 1 English

Scientific Program

IMPORTANT NOTE: Virtual meeting time indicated in the scientific program is expressed as GMT Time Zone. Please check time as per your timezone

17.11.2022
18.11.2022
19.11.2022
20.11.2022
17.11.2022
08:45 - 08:50

Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt
Prof.Dr. Mustafa Özbaran
17.11.2022
08:50 - 10:10

* : Prof.Dr. Mustafa Özbaran , Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar
* : Feras Bader
Steven Tsui (08:50 - 09:00)
Prof.Dr. Sanem Nalbantgil (09:00 - 09:10)
Hadi N. Skouri (09:10 - 09:20)
Evgenij V. Potapov (09:20 - 09:30)
(09:40 - 10:10)
17.11.2022
10:00 - 12:00

* : Smolenskiy Alexey Viktorovich , Nazgül Kazbulgunayeva , Shamekov Rashidin Mukhidinovich , Almas Sapenov , Rackichev Bayrjan , Torsykbaev Yermek
* : Sukhanov Abunasyr Zhetpisovich , Almas Tolegenuly , Erlan Muhambetkaliyevich Deneev , Yerlan Salmenbaiyev , Kim Vyacheslav
Kim Vyacheslav
Yerlan Salmenbaiyev
Almas Tolegenuly
Sukhanov Abunasyr Zhetpisovich
Torsykbaev Yermek
Nazgül Kazbulgunayeva
Smolenskiy Alexey Viktorovich
Almas Sapenov
Shamekov Rashidin Mukhidinovich
17.11.2022
10:10 - 10:30

17.11.2022
10:30 - 11:40

* : Ömer Bayezid , Prof.Dr. Serap Aykut Aka , Prof.Dr. Gökhan İpek , Doç. Dr. Ümit Kervan
* : Stephan Schueler , Saeid Hosseini , Denyan Mansuroğlu
Arnt Fiane (10:30 - 10:40)
Peter Ivak (10:40 - 10:50)
Pascal Leprince (10:50 - 11:00)
Doç. Dr. Çağatay Engin (11:00 - 11:10)
(11:10 - 11:40)
17.11.2022
11:00 - 11:30

17.11.2022
11:40 - 12:00

17.11.2022
12:00 - 13:10

* : Prof.Dr. Mehmet Kaan Kırali , Prof.Dr. Tahir Yağdı , Uzman Dr. Orhan Gökalp
* : Pascal Leprince , Feridoun Noohi , Uzman Dr. Ünal Aydın , Doç. Dr. Gökçen Orhan
Feras Bader (12:00 - 12:10)
Diyar Saeed (12:20 - 12:30)
Righab Hamdan (12:30 - 12:40)
(12:40 - 13:10)
Asis.Dr. Doğan Emre Sert (12:10 - 12:20)
17.11.2022
13:00 - 18:00

17.11.2022
13:10 - 14:20

17.11.2022
14:00 - 15:00

* : Sevim Şen , Didem Güneş
HSB-18 / Açık Kalp Operasyonlarında Spançlar ile Gözden Kaçan İntensibl Kan Kaybı Durgadın Selçuk
HSB-24 / Açık Kalp Cerrahisi Yapılan Hastalarda Yüksek Akımlı O2 Tedavisinin(HFNC) Hemodinami Üzerindeki Etkisi ve Hemşirelik Takibi Dürdane Şenol
HSB-46 / Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Belirlenmesi Ece Bildik
HSB-16 / Telenursing and E-health in Cardiovascular Surgery and a Personal Example Eva Kajti
HSB-08 / Akut TİP A Aort Diseksiyonunda Kanulasyon Tekniklerinin Yeri Mehmet Sait Yanık
HSB-10 / Açık Kalp Cerrahisi Uygulanmış Pediatrik Hastanın Ekstübasyon Sonrası Hava Yolu Açıklığını Sağlama: NTA, OTA, DTA Uygulamaları Necibe Demirci
HSB-39 / Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörler Kamil Aydoğdu

* : Özlem Öztürk , Özlem Akyüz
Hicran Çevik (14:00 - 14:10)
Miyase Nur Çolak (14:10 - 14:20)
Çiğdem Çetiner (14:20 - 14:30)
Semanur Erdoğan (14:30 - 14:40)
(14:40 - 15:00)

* : Esma Arat Ulukaya , Esra Karagöz
HSB-05 / İzole Koroner Bypass Ameliyatları Sonrasında Postoperatif Atriyal Fibrilasyon için Riskli Hasta Gruplarında Yüksek Akış Nazal Oksijen Kullanımı Ayşe Koray
HSB-50 / Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastaların Öz-Etkililik Algılarının Ölçülmesi Asiye Tüfekçi
HSB-06 / Ameliyathane Hemşirelerinde Venöz Yetmezlik Semptomları ve Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi Arzu Aktaş
HSB-13 / Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası İşe Dönüş ve Hasta Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fethı Ahmet Demirkol
HSB-34 / Açık Kalp Cerrahisi Geçirmiş Hastaların Gereksinimleri ve Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Eda Ciftci
HSB-11 / Yoğun Bakımda Kalp Yetmezliği Tanısı ile Yatan Hastalarda Dekübit Oluşma Riski ve Hemşirelik Bakımının Önemi Burhan Akalan
HSB-28 / Kalp ve Damar Cerrahisi Sonrası Deliryum Gelişen Hastalarda Yoğun Bakım Hemşirelik Bakımı Duygu Boybek
HSB-15 / Elektif Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda ERAS Protokolü Deneyimimiz Enis Can Ahmet

* : Doç. Dr. Merdiye Şendir , Meryem Türkoğlu
HSB-37 / Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Solunum Egzersizlerinin Etkinliği Ayşegül Aydoğdu
HSB-27 / Kalp ve Damar Cerrahisinde Postop Gastrointestinal Komplikasyonların Gelişmesinde Risk Faktörleri ve Hemşirenin Rolü Berrin Demir
HSB-44 / Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerine Ayrılan Süre Esra Çetin (Turkey)
HSB-07 / Elektif Kalp Cerrahisi Sonrası Erken Dönem PCR Pozitif COVID-19 Hastalarının Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakımında Yönetimi Güneş Bilici
HSB-47 / Sol Ventrikül Destek Cihazı Olan Hastaların COVID-19 Pandemisi Sırasında Yaşam Deneyimleri: Nitel Çalışma Nihal Çeliktürk Doruker
HSB-02 / CABG’de Tanı Zamanlamasının, Preoperatif Korku ve Anksiyete Düzeyinin Postoperatif Ağrı ve Komplikasyonlarla İlişkisinin İncelenmesi Semiha Alkan Kayhan
HSB-48 / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörlerin Belirlenmesi Tuğba Şahin

* : Uzman Dr. Filiz Çetinkaya Işık , Esra Karagöz
Arnel Kılıçlı (14:00 - 14:10)
Uzman Dr. Filiz Çetinkaya Işık (14:10 - 14:20)
Uzman Dr. Filiz Çetinkaya Işık (14:20 - 14:30)
Arnel Kılıçlı (14:30 - 14:40)
(14:40 - 15:00)
17.11.2022
14:00 - 15:45

* : Uzman Dr. Muhammet Onur Hanedan , Prof.Dr. Niyazi Görmüş , Gökhan Lafçı (Turkey)
* : Prof.Dr. Hafize Yalınız , Uzman Dr. Sedat Ozan Karakişi (Turkey) , Prof.Dr. Berent Dişçigil , Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ (Turkey) , Uzman Dr. Ebuzer Aydın (Turkey) , Ahmet Çekirdekçi , İlyas Kayacıoğlu , Yard. Doç. Dr. İlker Akar (Turkey)
Birol Yamak (14:00 - 14:05)
Uzman Dr. Doğuş Hemşinli (Turkey) (14:05 - 14:10)
Uzman Dr. Murat Kadan (Turkey) (14:10 - 14:15)
Ersin Kadiroğulları (14:15 - 14:20)
Uzman Dr. Tanıl Özer (Turkey) (14:20 - 14:25)
Mehmet Adnan Celkan (14:25 - 14:30)
Uzman Dr. Adem İlkay Diken (Turkey) (14:30 - 14:35)
Opr.Dr. Ahmet Coşkun Özdemir (Turkey) (14:35 - 14:40)
(14:40 - 15:45)

* : Uzman Dr. Osman Eren Karpuzoğlu , Uzman Dr. Evren Özçınar (Turkey) , Selim Aydın
* : Harun Arbatlı , Doç. Dr. Erol Kurç , Uzman Dr. Sefer Usta (Turkey) , Doç. Dr. Özcan Gür , Uzman Dr. Birkan Akbulut (Turkey) , Doç. Dr. Uğur Gürcün , Halit Yerebakan , Uzman Dr. Naim Boran Tümer (Turkey) , Doç. Dr. Emre Özker , Uzman Dr. Ali Aycan Kavala
Uzman Dr. Evren Özçınar (Turkey) (14:00 - 14:08)
Uzman Dr. Serkan Ketenciler (Turkey) (14:08 - 14:16)
Uzman Dr. Cem Arıtürk (Turkey) (14:16 - 14:24)
Ali Baran Budak (14:24 - 14:32)
Doç. Dr. Adil Polat (14:32 - 14:40)
Yard. Doç. Dr. Alper Erkin (14:40 - 14:48)
Selim Aydın (14:48 - 14:56)
(14:56 - 15:45)

* : Suat Nail Ömeroğlu , Doç. Dr. Şenol Yavuz
* : Yard. Doç. Dr. Kadir Kaan Özsin (Turkey) , İlhan Sanisoğlu , Batuhan Özay , Serdar Ener , Kemal Uzun , Prof.Dr. İbrahim Gökşin (Turkey) , Asis.Dr. Volkan Yüksel
Anıl Karaağaç (14:00 - 14:05)
Mehmet Şanser Ateş (14:05 - 14:10)
Faruk Toktaş (14:10 - 14:15)
Ülkü Kafa Kulaçoğlu (14:15 - 14:20)
Ahmet Kağan As (14:20 - 14:25)
(14:25 - 14:35)
Tuğra Gençpınar (14:35 - 14:40)
Serkan Mola (14:40 - 14:45)
Uzman Dr. Ali İhsan Hasde (Turkey) (14:45 - 14:50)
Asis.Dr. Mehmet Karahan (14:50 - 14:55)
Abdullah Burak Balcı (14:55 - 15:00)
(15:00 - 15:45)

* : Prof.Dr. Münacettin Ceviz , Doç. Dr. Suat Doğancı
Doç. Dr. Suat Doğancı (14:00 - 14:15)
Doç. Dr. Emrah Uğuz (14:15 - 14:30)
Emine Şeyma Yalvaç (14:30 - 14:45)
Uzman Dr. Aslıhan Küçüker (14:45 - 15:00)
Doç. Dr. Adnan Taner Kurdal (15:00 - 15:15)
(15:15 - 15:45)
17.11.2022
14:20 - 15:30

* : Uzman Dr. Mehmet Balkanay , Prof.Dr. Şeref Alp Küçüker , Uzman Dr. Korhan Erkanlı (Turkey)
* : Riyad Y. Tarazi , Dimitar Petkov , Georges Tedy , Jehad Ramahi
Doç. Dr. Murat Sargın (14:20 - 14:30)
Jan D. Schmitto (14:30 - 14:40)
Asis.Dr. Mehmet Hakan Akay (14:40 - 14:50)
Opr.Dr. Sinan Sabit Kocabeyoğlu (14:50 - 15:00)
(15:00 - 15:30)
17.11.2022
15:00 - 15:20

17.11.2022
15:00 - 16:00

* : Uzman Dr. Anıl Özen (Turkey) , Mücahit Ergin
Burçin Karademir
PSB-02 / Domuz Karaciğerinde Soğuk Perfüzyon Çalışması Mehmet Hadi Çağlayan
PSB-03 / Erişkin Kardiyak Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi ve Del Nido Kardiyopleji Solüsyonunun Sistemik Etkisinin Karşılaştırılması Mehmet Akar
PSB-04 / Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarında Düzeltme Ameliyatının Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi Uygar Demir
PSB-06 / Effect of Cardiopulmonary Bypass Duration on Neurological Complications in Isolated Coronary Bypass Surgery Murat Çifçi
17.11.2022
15:20 - 16:20

* : Serap Taylan , Songül Kılıç
HSB-23 / Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemizde Yatan Hastaların Nütrisyon Riski Değerlendirmesi Buket Akgül
HSB-54 / Covid-19 Geçirmiş ve Sonrasında Kapak Cerrahisi Olan Hastalarda Ekstübasyon Sonrasında Yüksek Akımlı Nazal Kanül(Hfnc) ile Sürekli Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisinin(Cpap) Karşılaştırılması Emine Bolat
HSB-17 / Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Uygulanan Hastaya Bakım Veren Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Ercan Özpolat
HSB-25 / KVC Yoğunbakımda Trombolitik (t-PA) Tedavide Hemşirelik Takibi Mine Yüksel
HSB-03 / Covid 19 Sürecinde Elektif Kardiyak Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Ameliyat Öncesi Kaygı Düzeylerinin Ameliyat Sonrası İyileşme Durumlarına Etkisi Gamze Ataman Yıldız
HSB-30 / KVC Hemşirelerinin Tıbbi Atık Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Seval Baş
HSB-56 / Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Mekanik Ventilatöre Uyum Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sadık Turgut

* : Uzman Dr. Filiz Çetinkaya Işık , Esra Karagöz
Esra Karagöz (15:20 - 15:30)
Esra Karagöz (15:30 - 15:40)
Arnel Kılıçlı (15:40 - 15:50)
Uzman Dr. Filiz Çetinkaya Işık (15:50 - 16:20)
Esra Karagöz
Arnel Kılıçlı

* : Berra Yılmaz Kuşaklı , Füsun Afşar
HSB-38 / Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi Yönetiminde İş Zekası Kullanımı Didem Güneş
HSB-26 / Kardiyak Cerrahide Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon ve Hemşirelik Bakımı Taylan Özkan
HSB-52 / Türkiye’deki Kalp ve Damar Cerrahisine Yönelik Tamamlayıcı ve İntegratif Terapi Uygulamaları Konusundaki Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi Gizem Cansız
HSB-42 / Kardiyak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri Nelerdir? Basınç Yarası Gelişiminde Düşük Ejeksiyon Franksiyonu Etkili Midir? Gülferen Turan
HSB-14 / Ventriküler Destek Cihazı Uygulanan Hastalarda Nütrisyonel Değerlendirme: Sistematik Derleme Tülay Akın
HSB-31 / Cerrahi Dumanın Ameliyat Ekibine Etkisi ve Korunma Yolları Yaşar Güloğlu
HSB-22 / Koroner By-Pass Ameliyatının Kadın Cinsel Fonksiyonlarına Etkisi Asibe Özkan

* : Gökçen Çiçek Köker , Yeşim Aslan
HSB-51 / Henderson Hemşirelik Modeline Göre Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşire Günlük Değerlendirme ve Gözlem Formu’nun Geliştirilmesi Arnel Kılıçlı
HSB-21 / Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yoğun Bakım Ünitesinde ECMO Tedavisi Alan Hastaların Yoğun Bakım Yatış Sürelerinin Basınç Yarası Oluşumu ile İlişkisi ve Uygulanan Hemşirelik Bakımı Ayşe Doğruyol
HSB-04 / Mobilization Levels of Cardiac Surgery Patients in the Early Postoperative Period Özde Öğütlü
HSB-33 / Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Yoğun Bakımında Çalışan Hemşirelerin İlaç-İlaç Etkileşimi Hakkındaki Bilgileri Asiye Tüfekçi
HSB-29 / Kardiyovasküler Cerrahide Acil Opere Edilen Hastalarda Emosyonel Destek ve Hemşirelik Bakımı Dürdane Şenol
HSB-20 / Mitral Kapak Replasmanı Cerrahisi Geçiren Hastanın Ameliyat Sonrası Dönemde Roy Adaptasyon Modeline Göre Kavram Haritası Yardımıyla Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu Meltem Öksüz
HSB-12 / Yoğun Bakımda Açılan Santral Venöz Kateterlerde (SVK) Enfeksiyon Oluşmaması için Alınan Önlemler ve Bu Önlemlerin Hemşirelik Bakımıyla Birlikte Enfeksiyon Oluşma Riskine Karşı Etkileri Merve İdem

* : Özlem Öztürk , Özlem Akyüz
Ceyda Canbey (15:20 - 15:30)
Özlem Akyüz (15:30 - 15:40)
Dilek Akbaş (15:40 - 15:50)
(15:50 - 16:20)
17.11.2022
15:30 - 15:50

17.11.2022
15:45 - 16:15

17.11.2022
15:50 - 17:00

* : Doç. Dr. Çağatay Engin , Prof.Dr. Deniz Süha Küçükaksu
* : Martin Schweiger , Uzman Dr. Erman Pektok (Turkey) , Doç. Dr. Zeynep Eyileten (Turkey)
Daniel Zimpfer (15:50 - 16:00)
Dmitry Ryabtsev (16:00 - 16:10)
Bart Meyns (16:10 - 16:20)
Martin Schweiger (16:20 - 16:30)
(16:30 - 17:00)
17.11.2022
16:00 - 17:00

* : Uzman Dr. Abdurrahim Çolak (Turkey) , Mücella Kaçar , Atıl Gürsoy
PSB-07 / Ekstra Korporeal Dolaşımda Pulsatil ve Non-Pulsatil Akım Formlarının Postoperatif Seyir Üzerine Etkisi Mehmet Aykuteli
PSB-08 / Nevşehir Devlet Hastanesi Açık Kalp Cerrahisi Deneyimlerimiz Hilal Turan
PSB-09 / Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Arteriyel Çıkış ve Venöz Giriş Kan Isısı ile Rektal Isı ve Nazofarengeal Isı Arasındaki Fark Değerlendirmesi Rahime Akın
PSB-10 / Modifiye Del Nido Kardiyopleji Kullanımı Miyokardı Korumada Güvenli mi? Ayşegül Yaşayan
PSB-11 / Vasküler Cerrahide Ototransfüzyon Yöntemi Olarak Cellsaver Kullanımı ve Etkinliği Uzman Dr. Evren Özçınar (Turkey)
17.11.2022
16:15 - 17:45

* : Uzman Dr. Muhammet Onur Hanedan , Prof.Dr. Ali Cem Yorgancıoğlu
* : Murat Bülent Rabuş , Mehmet Kaplan , Yard. Doç. Dr. Murat Abdulhamit Ercişli (Turkey) , Cüneyt Keleş , Garip Altıntaş (Turkey) , Doç. Dr. Ayşen Aksöyek (Turkey) , Prof.Dr. Kadir Durgut (Turkey) , Prof.Dr. Bektaş Battaloğlu (Turkey) , Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş
Ömer Faruk Çiçek (16:15 - 16:20)
Uzman Dr. Süleyman Sürer (Turkey) (16:20 - 16:25)
Asis.Dr. Serkan Burç Deşer (16:25 - 16:30)
Prof.Dr. Şeref Alp Küçüker (16:30 - 16:35)
Prof.Dr. Levent Yılık (16:35 - 16:40)
Opr.Dr. Ufuk Sayar (Turkey) (16:40 - 16:45)
Uzman Dr. Ali Ümit Yener (Turkey) (16:45 - 16:50)
Doç. Dr. Nihan Kayalar (16:50 - 16:55)
Uzman Dr. Kubilay Karabacak (Turkey) (16:55 - 17:00)
(17:00 - 17:45)

* : Uzman Dr. Osman Eren Karpuzoğlu , Uzman Dr. Evren Özçınar (Turkey) , Selim Aydın
* : Prof.Dr. Ömer Tetik , Uzman Dr. Selami Gürkan , Uzman Dr. Mustafa Akbulut (Turkey) , İbrahim Duvan , Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Ercan (Turkey) , Kaptanıderya Tayfur , Prof.Dr. Murat Özeren , Doç. Dr. İsmail Koramaz , Prof.Dr. Hakan Posacıoğlu (Turkey)
Uzman Dr. Evren Özçınar (Turkey) (16:15 - 16:23)
Uzman Dr. İlker İnce (16:23 - 16:31)
Doç. Dr. Hakkı Zafer İşcan (16:31 - 16:39)
Uzman Dr. Ertekin Utku Ünal (Turkey) (16:39 - 16:47)
Uzman Dr. İsmail Yürekli (16:47 - 16:55)
Uzman Dr. Osman Eren Karpuzoğlu (16:55 - 17:03)
Osman Murat Baştopcu (17:03 - 17:11)
Mehmet Ali Yeşiltaş (17:11 - 17:19)
(17:19 - 17:45)

* : Suat Nail Ömeroğlu , Doç. Dr. Şenol Yavuz
* : Prof.Dr. Hasan Sunar , Prof.Dr. Hakan Gerçekoğlu , Prof.Dr. Sadık Eryılmaz , Doç. Dr. Onur Sokullu , Hasan Tahsin Keçeligil , Cenk Erdal
Asis.Dr. Oğuz Konukoğlu (Turkey) (16:15 - 16:20)
Ahmet Arif Ağlar (16:20 - 16:25)
Asis.Dr. Özlem Balcıoğlu (Turkey) (16:25 - 16:30)
(16:30 - 16:40)
Fatih Öztürk (16:40 - 16:45)
Arda Aybars Pala (16:45 - 16:50)
Temmuz Taner (16:50 - 16:55)
(16:55 - 17:05)
Uzman Dr. Melih Ürkmez (Turkey) (17:05 - 17:10)
Uzman Dr. Yusuf Kuserli (Turkey) (17:10 - 17:15)
Uzman Dr. Erkan Kaya (Turkey) (17:20 - 17:25)
(17:25 - 17:45)

* : Prof.Dr. Münacettin Ceviz , Doç. Dr. Suat Doğancı
Görkem Yiğit (16:15 - 16:35)
Doç. Dr. Suat Doğancı (16:35 - 16:55)
Uzman Dr. Mert Dumantepe (16:55 - 17:15)
Uzman Dr. Murat Uğur (Turkey) (17:15 - 17:35)
(17:35 - 18:00)
17.11.2022
16:20 - 16:40

17.11.2022
16:40 - 17:40

* : Fatma Korkmaz , Dilek Bil
HSB-41 / Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelik Girişimleri Kontrol Listesi Karşılaştırması Esra Gökgez
HSB-43 / Ventrikül Destek Cihazı Uygulanan Hastaların Taburculuk Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi Melike Bulut
HSB-09 / Yoğun Bakım Hemşirelerinin Aspirasyona Karar Verme Durumları ve Endotrakeal Aspirasyon Selda Güre
HSB-19 / Covid 19 Geçiren ve Geçirmeyen Hastaların Kalp Ameliyatı Sonrası Mekanik Ventilatörden Ayrılma Süreleri ve Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması Semiha Alkan
HSB-57 / Akut Debekay Tip 1Disseksiyon ve Yeni Koronavirus Hastalığı (COVİD 19) Tanılı Hastanın Postoperatif Yoğun Bakım Hemşirelik İzlemi Zahide Taşkın
HSB-55 / Hasta Kan Yönetiminde Ortak Görüş Rehberi Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliğine Neler Sunuyor? Arnel Kılıçlı

* : Nuran Aydın Ateş , Ayşe Doğruyol
HSB-53 / Kalp Damar Hastanesi’ne Yeni Atanan Hemşirelere Verilen Oryantasyon Eğitim Programı ve Sonuçları Arnel Kılıçlı
HSB-45 / Kardivovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım ve Cerrahi Servis Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Esra Çetin (Turkey)
HSB-36 / ECMO (Ekstra Korporal Membran Oksijenizasyonu) Girişimi Uygulanan Hastada Bası Ülseri Riskine Yönelik Hemşirelik Bakımının Önemi Dürdane Şenol
HSB-01 / Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrasi Uygulanan Egzersiz Programına Katılan ve Katılmayan Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kaliteleri Uzman Dr. Filiz Çetinkaya Işık
HSB-40 / Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathane ve Yoğun Bakımında Çalışan Hemşirelerin “Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği’ ile Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Füsun Afşar
HSB-49 / Erişkin ve Pediatri KVC Hemşirelerinin Merhamet Düzeylerinin İncelenmesi Elif Özkul
HSB-32 / Covid-19 Pandemisinin Kalp Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakıma Yansımaları: Nasıl Yönettik? Tülay Akın
17.11.2022
17:00 - 18:00

* : Hasan Erdem , Uzman Dr. Hüseyin Bayram (Turkey) , Mehmet Hadi Çağlayan
PSB-12 / Mitral Kapak Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Kardiyopulmoner Bypass Süresinin Post-Operatif Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması Ümmügülsüm Yıldırım
PSB-13 / Perfüzyonistlerin Hukuki Sorumlulukları Leyla Kaya
PSB-14 / Minimal İnvaziv Ekstrakorporeal Sirkülasyon (MİECC) Sistemi Kullanımı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi Özlem Oğuzhan
PSB-15 / Postpartum Covıd-19 ARDS’de V-V Ecmo Tedavisi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi Sibel Aydın
PSB-16 / Bikaval Kanülasyon Yapılan Hastalarda, Kros Klemp Süresinin Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisi Hörü Vatansever
17.11.2022
17:00 - 17:30

Robert Kormos (17:00 - 17:30)
18.11.2022
08:45 - 09:15

Doç. Dr. Murat Sargın
Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt
18.11.2022
09:15 - 09:45

* : Prof.Dr. Mehmet Ali Özatik , Doç. Dr. Ümit Kervan
Muhammad Mansoor Mohiuddin
18.11.2022
09:30 - 18:00

18.11.2022
09:45 - 10:15

* : Emre Özsoylu , Ali Şampiyon , Egemen Ersin
18.11.2022
09:45 - 09:55

18.11.2022
09:55 - 10:40

* : Prof.Dr. Mehmet Ali Özatik , Prof.Dr. Mustafa Güden , Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan
Prof.Dr. Mustafa Güden (09:55 - 10:02)
Uzman Dr. Mehmet Çakıcı (10:02 - 10:07)
Uzman Dr. Levent Mavioğlu (10:07 - 10:12)
Doç. Dr. Cüneyt Narin (10:12 - 10:17)
Mehmet Cahit Sarıcaoğlu (10:17 - 10:22)
Prof.Dr. Liva Ertan Sağbaş (10:22 - 10:29)
(10:29 - 10:40)

* : Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt , Igor Koncar
* : Prof.Dr. Mustafa Şırlak , Doç. Dr. Soner Yavaş
Doç. Dr. Murat Sargın (09:55 - 10:05)
Vincent Jongkind (10:05 - 10:17)
Petar Zlatanovic (10:17 - 10:27)
(10:27 - 10:40)
18.11.2022
10:00 - 11:00

*Eğitmen : Prof.Dr. Şenay Şahin

* : Egemen Tüzün , Prof.Dr. Mustafa Özbaran , Asis.Dr. Mehmet Hakan Akay
Egemen Tüzün (10:00 - 10:20)
Kevin Borque (10:20 - 10:40)
(10:40 - 11:00)
18.11.2022
10:00 - 17:00

* : Yavuz Beldüz

* : Uzman Dr. Muhammet Onur Hanedan

* : Doç. Dr. Serkan Durdu , Georges El Daccache

* : Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar , Doç. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer
18.11.2022
10:00 - 12:00

* : Anar Amrah , Valeh Malik Mammadov , Sadig Bakhıshov , Eldaniz Aliyev
* : İlgar Shiraliyev , Zamig Bandaliyev , Rafig İbrahimov
* : Yarbekov Rustam , Zeyad Alshawabkeh , Khaled Almalouf
* : Smolenskiy Alexey Viktorovich , Nazgül Kazbulgunayeva , Shamekov Rashidin Mukhidinovich , Almas Sapenov , Rackichev Bayrjan , Torsykbaev Yermek , Sukhanov Abunasyr Zhetpisovich , Almas Tolegenuly , Erlan Muhambetkaliyevich Deneev , Yerlan Salmenbaiyev , Kim Vyacheslav
Smolenskiy Alexey Viktorovich
Almas Sapenov
Rackichev Bayrjan
Almas Tolegenuly
Yerlan Salmenbaiyev
Zamig Bandaliyev
Anar Amrah
Eldaniz Aliyev
Yarbekov Rustam
18.11.2022
10:30 - 11:00

* : Selim Aydın
18.11.2022
10:40 - 11:00

18.11.2022
11:00 - 16:00

* : Prof.Dr. Cemal Kocaaslan , Uzman Dr. Serkan Ketenciler (Turkey) , Doç. Dr. Adil Polat
18.11.2022
11:00 - 11:30

* : Uzman Dr. Ali İhsan Hasde (Turkey) , Uzman Dr. Eyüp Murat Ökten (Turkey)
18.11.2022
11:00 - 12:00

* : Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar , Doç. Dr. Cengiz Köksal , Doç. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları
* : Prof.Dr. Cengiz Bolcal , Yard. Doç. Dr. Burak Onan , Doç. Dr. Murat Biçer
Doç. Dr. Cengiz Köksal (11:00 - 11:10)
Michele De Bonis (11:10 - 11:20)
(11:40 - 12:00)
Peyman Sardari (11:20 - 11:30)
Michele De Bonis (11:30 - 11:40)

* : Uzman Dr. Bingür Sönmez , Prof.Dr. Tankut Hakkı Akay , Vincent Jongkind
* : Prof.Dr. İsmet Tanzer Çalkavur , Prof.Dr. Fuat Bilgen , Ömer Faruk Doğan , Doç. Dr. Osman Tiryakioğlu
Uzman Dr. Ozan Onur Balkanay (11:00 - 11:06)
Igor Koncar (11:06 - 11:18)
Uzman Dr. İlker İnce (11:18 - 11:24)
Doç. Dr. Adil Polat (11:24 - 11:36)
(11:36 - 12:00)
18.11.2022
11:00 - 11:40

* : Aysel Acar
* : Serap Taylan
* : Prof.Dr. Levent Yılık
Gülver Hacıoğlu
18.11.2022
11:00 - 13:00

* : Uzman Dr. Serkan Ketenciler (Turkey)
18.11.2022
11:30 - 12:00

* : Vijay Paul
18.11.2022
11:30 - 12:10

* : Doç. Dr. Soner Sanioğlu , Prof.Dr. Şahin Şenay
* : Prakash Punjabi , Kamran Musayev , Prof.Dr. Nevzat Erdil , Doç. Dr. Bilgin Emrecan (Turkey)
Doç. Dr. Ahmet Barış Durukan (Turkey) (11:30 - 11:35)
Doç. Dr. Erkan İriz (11:35 - 11:40)
Orhan Eren Günertem (11:40 - 11:45)
(11:50 - 12:10)
Prakash Punjabi (11:45 - 11:50)
18.11.2022
11:45 - 12:15

* : Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt
Doç. Dr. Merdiye Şendir
Fatma Korkmaz
18.11.2022
12:00 - 12:20

18.11.2022
12:00 - 14:00

* : Peter Goemaere
18.11.2022
12:20 - 13:00

* : Prof.Dr. Ali Gürbüz , Prof.Dr. Anıl Ziya Apaydın , Doç. Dr. Ahmet Hakan Vural
* : Doç. Dr. Şahin Bozok (Turkey) , Mehmet Yanartaş , Banu Bahriye Akdağ
Maciej Karol Kolowca
Maciej Karol Kolowca

* : Uzman Dr. İsmihan Selen Onan (Turkey) , Uzman Dr. Sercan Tak (Turkey)
KSB-001 / Anormal Aortik Orijinli Koroner Arter Patolojisinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri: Tek Merkez Deneyimi Mehmet Akif Önalan
KSB-002 / Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında Bilgisayarlı Tomografili Anjiyo Kullanımı Shiraslan Bakhshaliyev
KSB-003 / Ebstein Anomalili Çocuklarda ConeRekonstrüksiyonu: Tek Merkez Deneyimi Dilek Suzan
KSB-004 / Comparison of Surgical and Balloon Angioplasty Treatment for Critical Coarctation of Aorta in Neonates and Young Children Kamran Ahmadov
KSB-005 / Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrası Ameliyathanede Ekstübasyon: Erken Dönem Sonuçlarımız Uzman Dr. Serkan Seçici (Turkey)
KSB-006 / Çocuklarda Konjenital Kalp Hastalığı Onarımı Sonrası Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonunun Nörogelişimsel Sonuçlara Etkisi Serdar Başgöze

* : Prof.Dr. İsmet Tanzer Çalkavur
Doç. Dr. Suat Doğancı
Doç. Dr. Dilek Erer

* : Mustafa Çıkırıkçıoğlu , Prof.Dr. Serdar Günaydın , Kamran Musayev , Murat Acarel
Prof.Dr. Serdar Günaydın (12:20 - 12:35)
Cihangir Doğu (12:35 - 12:50)
(12:50 - 13:00)
18.11.2022
12:20 - 13:20

* : Semih Ufuk Tezeren
* : Önder Guzay , Mustafa Kemal Atar , Uzman Dr. Nihat Çine
* : Güray Yener
Selda Kaderli (12:20 - 12:26)
Edanur Akpınar (12:26 - 12:32)
Rıdvan Kuşoğlu (12:32 - 12:38)
Tarık Demir (12:38 - 12:44)
Emin Alim (12:44 - 12:50)
Zehra Sönmez (12:50 - 12:56)
(12:56 - 13:20)
18.11.2022
13:00 - 13:30

* : Uzman Dr. İlker İnce , Uzman Dr. Osman Eren Karpuzoğlu
18.11.2022
13:00 - 14:00

18.11.2022
14:00 - 15:00

* : Doç. Dr. Çağatay Engin , Mirko Belliato
* : Uzman Dr. Orhan Gökalp , Sedat Gündöner , Tarık Demir , Atakan Erkılınç
Doç. Dr. Ümit Kervan (14:00 - 14:06)
(14:06 - 14:10)
Uzman Dr. Uğur Kısa (Turkey) (14:10 - 14:16)
(14:16 - 14:20)
Ece Altınay (14:20 - 14:26)
(14:26 - 14:30)
Mirko Belliato (14:30 - 14:40)
(14:40 - 14:44)
Nihan Yapıcı (14:44 - 14:50)
(14:50 - 15:00)

* : Prof.Dr. Murat Güvener , Orhan Kemal Salih , Uzman Dr. Eylem Tunçer (Turkey)
KSB-007 / Yenidoğan ve İnfant Yaş Grubunda Aort Koarktasyonu ve/veya Arkus Hipoplazisinde ‘Aortic Arch Advancement’ Tekniği: Tek Merkez Deneyimi Dr. Mehmet Çelik
KSB-008 / Repair of Isolated Aortic Coarctation with/out Arch Hypoplasia in Infants and Neonates Mahmut Öztürk
KSB-009 / Fast-Track Extubation of Children After Congenital Heart Surgery Kamran Nagızade
KSB-010 / İnfant, Çocuk ve Genç Erişkin Popülasyonda Prostetik Kalp Kapağı Replasmanı Sonuçlarımız Başak Türkcan
KSB-011 / Karotis Arter Cut-Down ile Duktal Stentlemenin Erken ve Orta Dönem Sonuçları Serdar Başgöze

* : Prof.Dr. Ahmet Baltalarlı , Doç. Dr. Bayer Çınar (Turkey)
* : Uzman Dr. Saygın Türkyılmaz (Turkey) , Doç. Dr. Emrah Oğuz , Cüneyt Öztürk
Metin Onur Beyaz (14:00 - 14:06)
Yard. Doç. Dr. Ömer Tanyeli (Turkey) (14:06 - 14:12)
Uzman Dr. Yusuf Kuserli (Turkey) (14:12 - 14:18)
Uzman Dr. Selami Gürkan (14:18 - 14:24)
Uzman Dr. Ali Aycan Kavala (14:24 - 14:30)
Uzman Dr. Sefer Usta (Turkey) (14:30 - 14:36)
(14:36 - 15:00)

* : Prof.Dr. Atıf Akçevin , Prof.Dr. Hakan Ceyran
Grace Van Leeuwen (14:00 - 14:10)
Erkut Öztürk (14:10 - 14:20)
Can Yerebakan (14:20 - 14:30)
Mustafa Yılmaz (14:30 - 14:40)
(14:40 - 15:00)

* : Prof.Dr. Ferşat Kolbakır , Yavuz Çakıroğlu , Doç. Dr. Merdiye Şendir
* : Sevim Karakuş , Selime Güven
Günay Şen (14:00 - 14:10)
Duygu Tanrıverdi (14:10 - 14:20)
Gizem Satan (14:20 - 14:30)
Günay Güçer (14:30 - 14:40)
(14:40 - 15:00)
18.11.2022
14:00 - 18:00

* : Prof.Dr. Şeref Alp Küçüker , Prof.Dr. Nevzat Erdil
18.11.2022
14:00 - 14:15

* : Ömer Haldun Tekinalp , Muhammet Hüseyin Erkan , Rukiye Derin Atabay , Celalettin Kayıran , Gözde Tekin
EP-001 / A Rare Case: Staphylococcus Hominis Native Aortic Valve Infective Endocarditis Esra Ertürk
EP-002 / Penetran Yaralanmaya Bağlı Oluşan ve Ciddi Kladikasyo ile Seyreden Dev Yüzeyel Femoral Arter Psödoanevrizması: Olgu Sunumu Alper Selim Kocaoğlu
EP-003 / Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Parapleji İle Bulgu Veren Akut Tip A Aort Diseksiyonu Burak Bozkurt
EP-004 / Minimally Invasive Resection of a Giant Right Atrial Myxoma: A Case Report Uzman Dr. Emre Boysan (Turkey)
EP-005 / Partial Abnormal Pulmonary Venous Drainage in a Symptomatic Adult Patient Without Atrial Septal Defect: A Case Report Osman Fehmi Beyazal
EP-006 / Incidentally Discovered Cold Hemagglutinins Within Autologous Blood Bag And Cardioplegia Line In a Patient With a Recent History of COVID-19 Undergoing Coronary Artery Surgery Erdal Şimşek
18.11.2022
14:00 - 14:30

* : Doç. Dr. Cihangir Kaymaz , Prof.Dr. İpek Kıvılcım Oğuzülgen , Prof.Dr. Tankut Hakkı Akay , Nesrin Öcal
18.11.2022
14:15 - 14:30

* : Uzman Dr. Cemalettin Aydın (Turkey) , Uzman Dr. Emre Boysan (Turkey) , İlker Hasan Kara , Gökhan Yiğit Tanrısever , Hasan Aydın
EP-007 / Aberran Yerleşimli Karotis Arter Anomalisi: Olgu Sunumu Mehmet Okan Donbaloğlu
EP-008 / Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Nadir Bir Nedeni Primer Aorto-Enterik Fistül: Olgu Sunumu Mehmet Okan Donbaloğlu
EP-009 / Multipl Metastazli Rekürren Kardiyak Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu Uzman Dr. Hasan Reyhanoğlu (Turkey)
EP-011 / Common Iliac Artery Perforation Management in Emergency Case Resulted From Blunt Trauma Batur Gönenç Kanar
EP-012 / Late Outflow Graft Stenosis of Left Ventricular Assist Device and Endovascular Treatment Sedat Karaca
18.11.2022
14:30 - 17:00

* : Prof.Dr. Mustafa Güden , Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan

* : Prof.Dr. Mustafa Güden , Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan

* : Maciej Karol Kolowca
18.11.2022
14:30 - 14:45

* : Uzman Dr. Hakkı Serkan Şahin (Turkey) , Mustafa Can Kaplan , Asis.Dr. Gülşah Çetin (Turkey) , Uzman Dr. Ekin İlkeli (Turkey) , Asis.Dr. Ali Arslan Kılıç (Turkey)
EP-013 / Aort Koarktasyonuna Bağlı Asendan Aort Anevrizması ve Tip 2 Disseksiyon Doç. Dr. Caner Arslan
EP-014 / Veno-Arteriyel Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu ile Desteklenen Acil Atan Kalpte Koroner By-pass Greft Cerrahisi: Olgu Sunumu Uzman Dr. Yücel Özen
EP-015 / Complicated Acute Type B Aortic Dissection with Coarctation İsa Civelek
EP-016 / Nadir Bir Koroner Arter Anomalisi: Sağ Koroner Sinüsten Çıkan Tek Koroner Arter Anomalisi Asis.Dr. Ersin Çelik (Turkey)
EP-017 / Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon; Sekizbuçuk Sendromu Zehra Kurşunlu
EP-018 / Koroner Arter By-pass Cerrahisi Sonrası Percheron Arter İnfarktı Zehra Kurşunlu
18.11.2022
14:30 - 16:00

* : Uzman Dr. Rezan Aksoy
*Eğitmen : Prakash Punjabi
18.11.2022
14:30 - 15:00

* : Prof.Dr. Öcal Berkan
Uzman Dr. Deniz Çevirme
18.11.2022
14:45 - 15:00

* : Salih Güler , Asis.Dr. Aydın Koç (Turkey) , Uzman Dr. Sinem Uğur , Barış Bayram , Halis Yılmaz
EP-019 / CABG Prosedürü Sonrası Nadir Bir Serebrovasküler Olay; Korpus Kallosum İnfarktı Zehra Kurşunlu
EP-020 / Konvansiyonel Abdominal Aort Anevrizma Cerrahi Sonrasında Gelişen Nefrojenik Diabetes İnsipidus Zehra Kurşunlu
EP-021 / Yumurta Kabuğu Kalp; Masif Miyokardial Kalsifikasyon ve Aort Stenozu Zehra Kurşunlu
EP-022 / ACBG Sonrası Beklenmeyen Bir Komplikasyon; Akut İdiyopatik Transvers Myelit Zehra Kurşunlu
EP-023 / Eski Opere Aort Koarktasyonlu Hastada Perianastomatik Torakal Anevrizmanın Hibrid Tedavisi Hasan İner
EP-024 / Atrial Septal Defect Device Migration After Percutaneous Closure of Atrial Septal Defect Onur Benli
18.11.2022
15:00 - 15:20

18.11.2022
15:00 - 15:15

* : Muharrem Dağlı , Sevinç Erdoğan , Necmi Köse , Ufuk Turan Korkmaz , Mustafa Akdi
EP-025 / Tuberosklerozlu Yenidoğan Hastada Rabdomyom Rezeksiyonu Olgu Sunumu Zeynep Gülben Kük
EP-026 / COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Tanı Alan Yetişkin Ortak Atrium; Olgu Sunumu Ekin Can Çelik
EP-027 / Successful Treatment of 26 Weeks Pregnant Women with Severe COVID-19 Infection with Extracorporeal Membrane Oxygenation Uzman Dr. Murat Uğur (Turkey)
EP-028 / Successful Surgical Treatment of Delayed LV Pseudoaneurysm Büşra Zehra Karaayak
EP-029 / Sağ Ventrikülde Bir Dev: Kalbin Kalsifiye Amorf Tümörü Uzman Dr. Timuçin Aksu
EP-030 / İnfektif Endokardit Nedeni ile Commando Prosedürü Sonrası Aort Kök Psödoanevrizması ve Redo-Commando Operasyonu Gökhan Güneş
18.11.2022
15:15 - 15:30

* : Erhan Kaya , M. Harun Düver , Uzman Dr. Sefa Şenol (Turkey) , Sabahattin Göksel , Burak Koçak
EP-031 / Etkin Warfarin Tedavisine Rağmen Covid-19'a Bağlı Akut Arteriyel Tromboz Uzman Dr. Umut Serhat Sanrı (Turkey)
EP-032 / Pseudoaneurysm and Atrial Fistula Developed with Right Coronary Artery Detachment ın After Bentall Surgery Mustafa Can Kaplan
EP-033 / Sağ Anterior Küçük Torakotomi ile Kök Genişletmeli Aort Kapak Replasmanı Suat Karaca
EP-034 / Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmasına Hibrid Yaklaşım: Aynı Seansta TEVAR ve Açık Abdominal Aort Anevrizması Anarımı Ahmet Süha Arslan
EP-035 / Eksternal İlyak Artere İnterpoze Sentetik Greft Enfeksiyonunda Otojen Safen Ven Greft ile Oluşturulan Büyük Çaplı Greftin Tedavide Kullanımı Suat Karaca
EP-036 / A Patient with Phlegmasia Cerulea Dolens Treated by Multiple Medical, Interventional, and Surgical Procedures Mohammad Alsalaldeh
18.11.2022
15:20 - 16:00

* : Prof.Dr. Erol Şener , Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar , Prof.Dr. Mehmet Ali Özatik
* : Prof.Dr. Sanem Nalbantgil , Prof.Dr. Mustafa Güden , Teoman Kılıç , Doç. Dr. Cengiz Köksal , Prof.Dr. Şahin Şenay , Uzman Dr. İsmail Ateş
Maurizio Taramasso (15:20 - 15:40)
(15:40 - 16:00)

* : Asis.Dr. Murat Çiçek
KSB-012 / Atrioventriküler Septal Defekt Onarımı Sonrası Re-Operasyonlar 20 Yıllık Deneyim Osman Nuri Tuncer
KSB-013 / Zero SSI is Achievable with the use of SSI Bundle in Paediatric Cardiac Surgical Unit Asis.Dr. Şafak Alpat (Turkey)
KSB-014 / Prematür Bebeklerde Sol Anterior Mini Torakotomi ile PDA Ligasyonu Uzman Dr. Serkan Seçici (Turkey)
KSB-015 / Geç Başvuran Persistan Trunkus Arteriozus Hastalarının Erken Postoperatif Dönem Sonuçları İsmail Balaban
KSB-016 / Aort Koarktasyonu Cerrahisi Sonrası Rekoarktasyona Sebep Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Çağatay Bilen

* : Prof.Dr. Mustafa Şırlak , Prof.Dr. Tankut Hakkı Akay
* : Doç. Dr. Cihangir Kaymaz , Ali Baran Budak , Uzman Dr. Dilşad Şenarslan (Turkey) , Uzman Dr. Murat Uğur (Turkey)

* : Mehmet Tuğrul Göncü , Mehmet Vedat Özel
Emre Özsoylu (15:20 - 15:35)
Semih Ufuk Tezeren (15:35 - 15:50)
(15:50 - 16:00)

* : Doç. Dr. Haydar Yaşa (Turkey) , Sultan Tamdoğan
* : Kayacan Kaya , Nazmiye Çorbacıoğlu
Semiha Alkan Kayhan (15:20 - 15:30)
Cemre Dürüst (15:30 - 15:40)
Bağdat Çullu (15:40 - 15:50)
(15:50 - 16:00)
18.11.2022
15:30 - 15:45

* : Uzman Dr. Mahir Merdanoğlu (Turkey) , Uzman Dr. Ahmet Aksoy (Turkey) , Abdullah Gökhun Alpua
EP-037 / Combined Button Bentall Operation With Aortic Arch Wrapping For Ascending And Aortic Arch Aneurysms Mohammad Alsalaldeh
EP-038 / Bypass Sonrası Koroner-İnterkostal Steal Sendromu Muratcan Gökduman
EP-039 / Redo Koroner Arter Cerrahisinde Karotis Arter Kanülasyonu: Olgu Sunumu Betül Çelikkol
EP-040 / Silikon Protez Kullanılarak Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Uygulanmış Hastada Koroner Bypass Cerrahisi Asis.Dr. Ersan Özbudak (Turkey)
EP-041 / Hibrid Yöntemle Gerçekleştirilen Total Aort Replasmanı: İki Olgunun Sunumu Betül Çelikkol
EP-042 / Deve Isırığı Sonrası Ana Karotis Arter Diseksiyonu Abdulkadir Bilgiç
18.11.2022
15:30 - 16:00

* : Doç. Dr. Ahmet Hakan Vural , Doç. Dr. Murat Sargın
Hugo Stoevelaar
18.11.2022
15:45 - 16:00

* : Celal Selçuk Ünal , Abdulsamet Hazar , Yusuf Salim Urcun , Yakup Tire , Uzman Dr. Rıza Vali (Turkey)
EP-043 / İntravasküler Kılavuz Tel Çıkarılması Abdurrahman Şeramet
EP-044 / Closure Of A Pseudo Aneurysm Developed After Trauma In The Brachıal Artery Wıth Endovascular Stent Graft: A Case Report Burak Tantekin
EP-045 / Yaygın Anüler Kalsifikasyonda Mitral Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu Melih Alma
EP-046 / Minimal İnvaziv AVR Yapılan İki Hastada Sonradan Gelişen Aort Psödoanevrizmasında Klinik Tecrübemiz Üzeyir Topdıglı
EP-047 / Nutcracker Sendromu'nda Sol Renal Ven Transpozisyonu Olgu Sunumu Barış Gürel
EP-048 / Sağ Ventrikülde Yetmezliğe Sebep Olan Metastatik Leiomyosarkom Batuhan Yazıcı
18.11.2022
16:00 - 16:20

18.11.2022
16:00 - 16:15

* : Asis.Dr. Şenel Altun (Turkey) , Murat Aydın , Uzman Dr. Burak Can Depboylu (Turkey) , Uzman Dr. Atilla Orhan (Turkey)
EP-049 / Meningoencephalitis and Early Restenosis After Bilateral Carotid Endarterectomy Result Of Leech Therapy: A Case Report Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)
EP-050 / Angiografi Eşliğinde Edinsel Alt Ekstremite Arteriovenöz Fistüllere Tedavi Funda Yıldırım
EP-051 / Symptomatic Carotid Artery Dissection due to Eagle Syndrome Birol Akdoğan
EP-052 / Patients with Glomus Tumors: A Single-Center Retrospective Study Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)
EP-053 / Ablasyon Sonrası Kardiyak Yaralanmanın Cerrahi Tedavisi Ahmet Deniz Kaya
EP-054 / True Aneurysm of Superficial Femoral Artery: A Late Complication of Dissection Following Balloon Angioplasty Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)
18.11.2022
16:00 - 16:30

* : Prof.Dr. Şahin Şenay
18.11.2022
16:15 - 16:30

* : Elif Demirbaş , Yüksel Baştürk , Osman Fehmi Beyazal , Serkan Sönmez , İsmail Oturgan
EP-055 / Tümörle Karışan Dev Popliteal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu Uzman Dr. Yasin Güzel (Turkey)
EP-056 / Aort Kapak Replasmanı Sonrası Gelişen Guillain Barre Sendromu Olgusu Funda Yıldırım
EP-057 / Rüptüre Dev Arteriyovenöz Fistül Anevrizması Opr.Dr. Burak Tamtekin (Turkey)
EP-058 / Vena Cava Inferıor'a Uzanım Gösteren Sağ Atrial Yerleşimli Miksomanın Aortik Kross-Klemp Konulmadan Gerçekleştirilen Cerrahi Eksizyonu Ali Melih Baydoğan
EP-059 / Yenidoğan Hastada Sol Üst Ekstremite Akut İskemisi ve Yaklaşım: Olgu Sunumu İrem Canıaz
EP-060 / Right Coronary Neo-Ostium Creation With Saphenous Vein Graft In A Case Of Anomalous Origin Of The Right Coronary Artery From The Left Sinus Of Valsalva Uzman Dr. Bahar Temur
18.11.2022
16:20 - 17:20

* : Kamran Musayev , Prof.Dr. İbrahim Özsöyler , Doç. Dr. Levent Yazıcıoğlu
* : Uzman Dr. Şahin Şahinalp (Turkey) , Asis.Dr. Doğan Emre Sert , Dr. Serpil Taş , Türker Şahin , Sabır Alkan Ukan , Mehmet Akar
Zsolt Molnar (16:20 - 16:30)
Prof.Dr. Serdar Günaydın (16:30 - 16:40)
(16:40 - 16:50)
Emre Özsoylu (16:50 - 17:00)
Onat Bermede (17:00 - 17:10)
(17:10 - 17:20)

* : Doç. Dr. Adnan Taner Kurdal , Kıvanç Metin , Doç. Dr. Erdal Aslım
* : Prof.Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu , Emre Kubat , Uzman Dr. Ümit Arslan (Turkey)
Uzman Dr. İbrahim Erdinç (16:20 - 16:25)
Uzman Dr. Aslıhan Küçüker (16:25 - 16:30)
Uzman Dr. İlknur Günaydın (16:30 - 16:35)
Prof.Dr. Alptekin Yasım (16:35 - 16:45)
Uzman Dr. Ozan Onur Balkanay (16:45 - 16:50)
Uzman Dr. Ahmet Arnaz (Turkey) (16:50 - 16:55)
Atilla Saraç (16:55 - 17:00)
Uzman Dr. Sinem Uğur (17:00 - 17:05)
(17:05 - 17:20)

* : Prof.Dr. Tankut Hakkı Akay , Doç. Dr. Cihangir Kaymaz
* : Doç. Dr. Gökçen Orhan , Dr. Rıza Doğan
Prof.Dr. İpek Kıvılcım Oğuzülgen (16:20 - 16:27)
Mehmet Yanartaş (16:27 - 16:34)
Prof.Dr. Tankut Hakkı Akay (16:34 - 16:44)
Nesrin Öcal (16:44 - 16:54)
Doç. Dr. Ümit Kervan (16:54 - 17:02)
(17:02 - 17:20)

* : Prof.Dr. Gökhan Önem (Turkey) , Asibe Özkan
* : Esra Çetin (Turkey) , Suna Çağlar
Nuran Aydın Ateş (16:20 - 16:30)
Sevim Şen (16:30 - 16:40)
Onur Öncel (16:40 - 16:50)
(16:50 - 17:20)
18.11.2022
16:30 - 16:45

* : Gülsüm Türkyılmaz , Abdülkerim Buğra , Doğan Yetüt , Tufan Okumuş
EP-061 / Laparotomiyle Splenik Arter Pseudoanevrizmasına Yaklaşım Uğur Postal
EP-062 / Hipoplastik Infrarenal Aorta ile Birliktelik Gösteren Sakküler Bifurkasyon Anevrizmasında Hibrit Yaklaşım Fevzi Ayyıldız
EP-063 / Ligation Of Patent Ductus Arteriosus In A Premature Neonate Opr.Dr. Buğra Harmandar (Turkey)
EP-064 / How To Manage A Congenital Heart Defect in Thrombocytopenia-Absent Radius Syndrome? Uzman Dr. Hande İştar (Turkey)
EP-065 / Left Isomerism With Persistant Left Superior Vena Cava, Absent Right Superior Vena Cava, Vena Cava Inferior Interruption in Tetralogy Of Fallot Uzman Dr. Hande İştar (Turkey)
EP-066 / Traumatic Papillary Muscle Rupture Mimicking Infective Endocarditis Uzman Dr. Hande İştar (Turkey)
18.11.2022
16:30 - 17:00

* : Suat Nail Ömeroğlu
Doç. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer
18.11.2022
16:45 - 17:00

* : Yasemin Türkekul (Turkey) , Yard. Doç. Dr. Tolga Kurt (Turkey) , Zihni Mert Duman
* : Uzman Dr. Mehmet Kirişçi (Turkey)
EP-067/ D-loop Dekstroversiyonlu ve Atrial Fibrilasyon İlişkili Ciddi Triküspit Yetersizliği Olan Bir Hastada Transseptal Yaklaşımla Sol Atriyotomi ile Reopere Triküspit Kapak Biyoprotez Replasmanı Lokman Yalçın
EP-068 / Aspergillus Fumigatusa Bağlı Gelişmiş Fungal Enfektif Endokardit Sayagat Musayeva
EP-069 / İnferior Vena Kavadan Sağ Atriyuma Uzanan Leiomyosarkomun Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu Ali Fuat Karaçuha
EP-070 / A Case of Myasthenia Gravis who Underwent Carotid Endarterectomy Under Regional Anesthesia Ayşegül Durmaz
EP-071 / İatrojenik Dev Periferik Arter Anevrizması: İki Olgu Sunumu Uzman Dr. Funda Yıldırım
EP-072 / Primary Cardiac Angiosarcoma and Right Ventricle Hematoma: A Case Report Onur Benli
18.11.2022
17:00 - 17:15

* : Nehir Tandoğar , Hamdi Mehmet Özbek , Uzman Dr. Mahmut Kış (Turkey)
EP-073 / Santral Ven Stenozu Olan Hastada Popliteal Ven Katateri ile Renal Replasman Tedavisi Gülen Sezer Alptekin
EP-074 / Stroke After Acute Type-A Aortic Dissection Repairment Surgery with Dual Arterial Cannulation: A Case Report Birol Akdoğan
EP-075 / Dikişsiz Aort Kapak Değişimine Bağlı Mitral Yetmezlik Abdullah Maşta
EP-076/ Perikard Agenezisi Olan Hastada Uygulanan Mitral Kapak Replasmanı, Triküspid Kapak Tamiri ve Koroner Baypas Cerrahisi Sabir Hasanzade
EP-077 / Kuadriküspid Aort Kapak Tamiri Sabir Hasanzade
EP-078 / Coronary Artery Disease Presenting with Digital Ischemia:A Case Report Tahsin Murat Tellioğlu
18.11.2022
17:15 - 17:30

* : Zeynel Duman , Uzman Dr. Arif Özdal Arslan (Turkey) , Gülenay Eroğlu Hocaoğlu
* : Bekir Boğaçhan Akkaya
EP-079 / Nadir Bir Vaka: Kriptojenik İnmeye Neden Olan Trompusun Kardiyopulmoner Baypas (CPB) ile Çıkartılması Ahmet Abdullah Bilgiç
EP-080 / Moleküler ve Gelişimsel Patofizyoloji, Sıvı Dinamikleri ve Mekanobiyolojik Yaklaşımlar Işığında Koroner Bypas Ameliyatlarında Kullanılan Greftler: Ne Yapmalı Prof.Dr. Selim Erentürk
EP-081 / Myokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Sol Ventrikül Serbest Duvar Rüptürü Ve Ventriküler Psödoanevrizma Olgusu Saltuk Buğrahan Taş
EP-082 / Ciddi Pektus Ekskavatumu ve Sinüs Valsalva Anevrizması Olan Marfan Sendromlu Hastada Kombine Button Benthall Prosedürü ve Nuss Prosedürü Can Özen
EP-083 / Common İliak Arter Anevrizması (CIAA) Endovasküler Tedavisi Eşliğinde İnternal İliak Arterin (IIA) Periskop Yöntemi ile Revaskülarizasyonu Ömer Delibalta
EP-084 / Iliac Pseudoaneurysm Due to Graft Seperation Tahsin Murat Tellioğlu
18.11.2022
17:20 - 17:40

18.11.2022
17:30 - 17:45

* : İsmail Selçuk , Muhammed Savran
* : Rıfat Özmen , Prof.Dr. Mehmet Aslan (Turkey)
EP-085 / Aberran Sağ Subklavyen Arter Birlikteliğinde Olan Tip B Aort Diseksiyonunun İkili Fenestre TEVAR ile Tedavisi Ömer Delibalta
EP-086 / Cerebral Perfusion in Carotid Artery Injury:Temporary Arterial Shunt Tahsin Murat Tellioğlu
EP-087 / Konjenital Kalp Ameliyatı Sonrası Siyanoz Sebeplerinden; Methemoglobinemi Murat Yüksel
EP-089 / Management of a Migrated Stent Graft: Late Graft Failure of Endovascular Aneurysm Repair İbrahim Demir
EP-090 / Contemporary Surgical Techniques for Post-MI Ventricular Septal Rupture: A Single Bovine Patch for Defect Closure, Infarct Exclusion, and Left Ventriculotomy Closure Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar
18.11.2022
17:40 - 19:00

* : Prof.Dr. Şahin Şenay , Maurizio Taramasso , Parla Astarcı
* : Uzman Dr. İsmail Ateş , Alev Kılıçgedik
Alev Kılıçgedik (17:40 - 17:48)
Axel Unbehaun (17:48 - 18:00)
Prof.Dr. Şahin Şenay (18:00 - 18:08)
Prof.Dr. Şahin Şenay (18:08 - 18:16)
Doç. Dr. Gökhan Kahveci (18:16 - 18:24)
Maurizio Taramasso (18:24 - 18:36)
Doç. Dr. Gökhan Kahveci (18:36 - 18:44)
Maurizio Taramasso (18:44 - 18:56)
(18:56 - 19:00)

* : Prof.Dr. Mustafa Paç , Prof.Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu , Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık (Turkey)
Doç. Dr. Zeynep Eyileten (Turkey) (17:40 - 17:52)
Osman Nuri Tuncer (17:52 - 18:04)
Doç. Dr. Ersin Erek (18:04 - 18:16)
Kıvanç Metin (18:16 - 18:28)
(18:28 - 19:00)
18.11.2022
17:40 - 18:45

* : Uzman Dr. Mesut Kösem , Prof.Dr. Cemal Kocaaslan
* : Emre Kubat , Ferit Kasımzade , Mehmet Tort
Zerrin Pulathan (17:40 - 17:45)
Uzman Dr. Tamer Kehlibar (17:45 - 17:50)
Uzman Dr. Abdulkerim Özhan (17:50 - 17:55)
Fatma Tuğba İlal Mert (17:55 - 18:00)
Uzman Dr. İsmail Oral Hastaoğlu (18:00 - 18:05)
(18:05 - 18:10)
Prof.Dr. Cemal Kocaaslan (18:10 - 18:20)
(18:20 - 18:25)
Doç. Dr. Mehmet Ali Kaygın (18:25 - 18:30)
Harun Arbatlı (18:30 - 18:40)
(18:40 - 18:45)
18.11.2022
17:40 - 18:30

* : Doç. Dr. Ferit Çiçekçioğlu , Ali Şampiyon
* : Uzman Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek (Turkey) , Necip Çiftçi , Aydın Atak , Şazen Çeliker
Bişar Amaç (17:40 - 17:48)
Ekrem Yılmaz (17:48 - 17:56)
Pelin Çınar (17:56 - 18:04)
(18:04 - 18:30)
18.11.2022
17:45 - 18:00

* : Gökhan Güneş , Uzman Dr. Serdar Badem , Uzman Dr. Utku Alemdaroğlu (Turkey) , Asis.Dr. Ersin Çelik (Turkey)
EP-091 / Free Floating Thrombus of the Descending Aorta: 1 Case Report Zaur Guseınov
EP-092 / Kawasaki Hastalığı Sebebiyle Rca Anevrizması Olan Çocuk Hastada Tek Damar Bypass Ahmet Deniz Kaya
EP-093 / Isolated Abdominal Aorta Rupture Due To Blunt Trauma Mücahit Tahsın Demırtaş
EP-094 / Mikotik Rüptüre Abdominal Aort Anevrizmasında EVAR Uygulaması Ozan Kılıççı
EP-095 / Zor Bir Vakanın Yönetimi: Redo Aort Diseksiyonu, Debranching ve TEVAR Temmuz Taner
EP-096 / Post-Traumatic Spontaneous Carotid Artery Aneurysm İbrahim Enes Özdemir
EP-097 / Median Sternotomi Yapılarak İntrakardiak Kitle Eksizyonu ile Aynı Seansta Transperikardiyal Bronkojenik Kist Transmediastinal Ponksiyonu Yakup Bacak
18.11.2022
18:00 - 18:15

* : Uzman Dr. Özgür Bayrı (Turkey) , Asis.Dr. İbrahim Burak Şeker (Turkey) , Uzman Dr. Bilhan Özalp (Turkey) , Serdar Bedirhanoğlu
* : Hayati Taştan
EP-098 / Late Stage Aneurysm Formation in a Biological Vascular Graft Dr. Fatih Ada
EP-099 / Manifestation of Clear Cell Renal Carcinoma Skin Metastasis as Thrombosed Varicose Vein Dr. Fatih Ada
EP-100 / Akut Aort Diseksiyonunda TEVAR Sonrası Aortik Rüptürün Açık Cerrahi Girişim ile Tamiri Mehmet Yılmaz (Turkey)
EP-101 / Management of the Heart Transplant Patient with COVID-19 Defne Güneş Ergi
EP-102 / Approach to Infective Endocarditis ın a Patient with Intracranial Hemorrhage due to Septic Embolism Ayşegül Durmaz
EP-103 / Chronic Type A Aortic Dissection with Aortic Aneurysm Ramazan Akal
EP-104 / An Unexpected Diagnosis in an Emergency Operation: Primary Cardiac Angiosarcoma Aytaç Çalışkan
18.11.2022
18:15 - 18:30

* : Sıdıka Kayalı Altop , Hakan Kınıkoğlu , Cem Lale , Abuzer Deniz Sürücü
EP-105 / Our Treatment Options in Patients with Femoral Artery Pseudoaneurysm with Concomitant Femoral Vein Fistula Uzman Dr. Osman Yaşar Işıklı (Turkey)
EP-106 / Catheter-Related Complications During Parenteral Nutrition After Cardiac Surgery Ömer Faruk Doğan
EP-107 / Abdominal Aorta Anevrizmasına bağlı Anterior Nutcracker Sendromu Natiq Memmedov
EP-108 / A Case of Type 1 Aortic Dissection Involving Carotid Arteries: Direct Carotid Cannulation During Open Aortic Arch Surgery Işıl Taşöz Özdaş
EP-109 / Intravenous Hydroxocobalamin for Resistant Vasoplegic Syndrome After Cardiac Surgery Muharrem Emre Özdaş
EP-110 / Koroner Arter Hastalığına Eşlik Eden Koroner Arter Fistül Olgusunun Cerrahi Tedavisi Cihan Yetiş
EP-111 / Torakoabdominal Aort Anevrizması (Crawford tip IV) ve Bilateral Subklavyen Arter Anevrizması Açık Onarımı, Olgu Sunumu Salih Anıl Boğa
18.11.2022
18:30 - 18:45

* : Seyhan Babaroğlu , Ufuk Türkmen , Nursel Çakır Tahta
* : Uzman Dr. Ahmet Rıfkı Çora (Turkey) , Şenol Gülmen
EP-112 / Santral Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu Juguler Ven-Karotis Subklavian Arter Fistül ve Cerrahi Yönetimi: Vaka Sunumu Cihan Yetiş
EP-113 / Renal Transplantlı, Sistemik Lupus Erimatozus’lu, Ciddi Aort Yetmezliğinin Eşlik Ettiği Kronik Tip 2 Aort Diseksiyonun Eşlik Ettiği Asendan Aort Anevrizması Olan Olgunun Başarılı Cerrahi Tedavisi Prof.Dr. Nevzat Erdil
EP-114 / Technical Pitfalls During Ozaki Procedure: Anomalous Aortic Origin of Right Coronary Artery Nigar Kazımzade
EP-115 / Sol Ventrikül Çıkım Yolu Darlığında Konno-Rastan Prosedürü Ayşe Merve Altunal
EP-116 / Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonu Olan Biküspid Aort Kapaklı Hastada İleri Aort Kapak Yetmezliğine Cerrahi Yaklaşım Babürhan Özbek
EP-117 / Internal Carotid Artery Entrapment Syndrome Caused by the Hyoid Bone Dr. Fatih Ada
EP-118 / Aort Embolizasyonu Nedeniyle Bilateral Alt Ekstremite Akut İskemi Gelişen Sol Atriyal Miksoma: Olgu Sunumu Shabnam Huseynzade
18.11.2022
18:45 - 19:00

* : İbrahim Yıldızhan , Metin Onur Beyaz , Uzman Dr. Feragat Uygur (Turkey) , Asis.Dr. Tayfun Özdem (Turkey)
* : Uzman Dr. Arzu Ercan (Turkey)
EP-119 / AVNeo Endokarditiyle İlişkili Sinüs Valsalva Psödoanevrizma Rüptürü Sabir Hasanzade
EP-121 / COVID-19 Sonrası Gelişen İnflamatuar Kardiyak Kitle Nazlı Melis Coşkun
EP-122 / Post-Kardiyak Cerrahi Hastasında Gözlenen Ateşte Farklı Bir Etiyoloji: Pacemaker Teline Bağlı Hematom ve Antibiyotik Ateşi Nazlı Melis Coşkun
EP-123 / Sol Atriyumda Hareketli Cisim: ASD Kapatma Cihazı Halil Bilal Sayi
EP-124 / Left Thoracotomy for Repair of Diagonal Coronary Artery Giant Aneurysm Yard. Doç. Dr. Gündüz Yümün (Turkey)
EP-125 / İlginç Bir Vaka Işığında Malign Kardiyak Tümörlerine Genel Bakış Doğan Yetüt
18.11.2022
19:00 - 19:15

* : Filiz Bakkal , İlhan Koray Aydemir , Uzman Dr. Ömer Faruk Rahman
* : Murat Sezgin , Özgür Koral
EP-126 / A Patient who had a Total Situs Inversus with Dextrocardia and Partial Anterior Papillary Muscle Rupture who underwent Successful Mitral valve Repair with Coronary Revascularization Uzman Dr. Rezan Aksoy
EP-127 / Kalıcı Pacemaker İlişkili Sağ Atrial Dev Kitle Hicret Kumalar
EP-128 / Superior Vena Kava'ya(SVK) İnvaze Timoma Eksizyonu ve Kardiyopulmoner Bypass (KPB) Altında SVK Rekonstrüksiyonu Onur Büyükçakır
EP-129 / Takayasu Arteritinde Bilateral Ekstrakraniyal Karotid ArterlerinTotal Anevrizması Caner Çelik
EP-130 / Kalbin Nadir Görülen Bir Tümörü:Fibroelastom Minimal İnvaziv Cerrahi Eksizyonu Yiğit Köse
EP-131 / Nadir Görülen Bir Karotiko-Subclavian Bypass Komplikasyonu: Sublavian Arter Psödoanevrizması Onur Büyükçakır
EP-132 / Minimal Invasive Multivessel Coronary Artery Bypass and Concomitant Mitral Valve Replacement via Bilateral Mini-Thoracotomy: An Alternative to Sternotomy Doç. Dr. Barış Çaynak
18.11.2022
19:15 - 19:30

* : Uzman Dr. Ayça Özgen (Turkey) , Ekin Can Çelik , Asis.Dr. Volkan Aksu (Turkey) , Kadir Burhan Karadem
EP-133 / Right Anterior Minithoracotomy May Be a Better Choice in Aortic Valve Papillary Fibroelastoma Surgery Doç. Dr. Barış Çaynak
EP-134 / Von Willebrand Hastasında Biküspid Aort Kapak Tamiri ve Asendan Aort Replasmanı: Olgu Sunumu Fevzi Ayyıldız
EP-135 / Yaşama Tutunuş: Trafik Kazası Sonrası Desendan Aort Transeksiyonu Cenk Anıl Olşen
EP-136 / Superior Mezenterik Arter Anevrizmalı Olguda Endovasküler Yaklaşım Okan Ersan
EP-137 / Kalpte Kitle; Ne Zaman Miksomadan Fazlasını Düşünmeliyiz? Burçin Karademir
EP-138 / Nutcracker Sendromunun Endovasküler Tedavisi Sırasında Gelişen Sağ Kalbe Stent Embolizasyonu Ahmet Masrioğlu
EP-139 / Osteogenesis İmperfekta Hastasında Mini Torakotomi ile Mekanik Mitral Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu Yard. Doç. Dr. Ömer Tanyeli (Turkey)
19.11.2022
08:30 - 09:15

19.11.2022
09:00 - 10:10

* : Patrick Perier , Doç. Dr. Murat Sargın
Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt
Patrick Perier
Michele De Bonis (09:00 - 09:12)
Hans Joachim Schaefers (09:12 - 09:24)
Peyman Sardari (09:24 - 09:36)
Micheal Borger (09:36 - 09:48)
(09:48 - 10:10)

* : Arzu Antal , Doç. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu , Doç. Dr. Mehmet Erdem Toker , Prof.Dr. Esat Akıncı , Mustafa Haluk Akbaş
ÖSB-18 / Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) Yöntemi Kullanılarak Kalp Cerrahisinde Kan Koruma Tekniklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Asis.Dr. Özlem Balcıoğlu (Turkey)
ÖSB-21 / 900, 1800 ve 2100 MHz Elektromanyetik Alan Radyasyonuna Uzun Süreli Doğum Öncesi Maruziyetin Sıçan Miyokard Dokusu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Şahin Bozok (Turkey)
ÖSB-22 / Arteriyel Switch Operasyonunda Neopulmoner Arter Tamirinde Otolog Aortik Doku Kullanımı Uzman Dr. Serkan Seçici (Turkey)
ÖSB-23 / Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Erişkin Hastalarda İntraoperatif Gelişebilecek Mikroserebral Hasarın Belirlenmesinde Preoperatif Adropin, Nöron Spesifik Enolaz ve Nörofilament Hafif Zincir Düzeylerinin Postoperatif NSE ve NFL Düzeyleri ile İlişkisi İlkin Guliyev
ÖSB-24 / Sulodexide Protected the Heart Against Ischemia/Reperfusion Injury by Reducing Oxidative Stress, Inflammation, and Apoptosis in the Isolated Rat Heart Uzman Dr. Rezan Aksoy
ÖSB-25 / Kalp Kası ve Kan Damarlarında Tespit Edilen Dinorfin Greftleme Başarısını Etkiler mi? Suna Aydın
ÖSB-26 / The Relationship Between the Systemic Immune-Inflammation Index and Saphenous Vein Graft Disease in Patients with Coronary Bypass Birsen Doğanay
ÖSB-27 / Outcomes of Extracorporeal Membrane Oxygenation in Patients After Repair of Congenital Heart Defects Serdar Başgöze

* : Orçun Ünal , Hacı Ali Uçak , Fevzi Sarper Türker , Şinasi Manduz , Opr.Dr. Murat Uğurlucan (Turkey)
SSB-001 / Effects of Rivaroxaban On Myocardial Mitophagy In Rat Heart Tuğba Gençpınar
SSB-002 / A Novel Host in the Etiology of Endothelial Injury ? 2.45 GHz Electromagnetic Radiation Uzman Dr. Ahmet Rıfkı Çora (Turkey)
SSB-003 / Reconstruction of Inferior Vena Cava After Resection of Renal Cell Carcinoma Tumor Thrombus İbrahim Demir
SSB-004 / Comparison of Peri- and Post-Operative Outcomes of Three Left Atrial Incisions: Conventional Direct, Transseptal, Superior Septal Left Atriotomy Estelle Demoulin
SSB-005 / Farklı Etiyolojilere Sahip Oklüziv Arter Hastaları Silostazol'den Aynı Faydayı Görür Mü? Uzman Dr. Burak Can Depboylu (Turkey)
SSB-006 / Surgeon Modified Fenestrated Stent Graft in Acute and Elective Aortic Pathologies Doç. Dr. Hakkı Zafer İşcan
SSB-007 / A Comparative Analysis of Direct Oral Anticoagulants for Venous Thrombosis in Cancer Using Fuzzy PROMETHEE Asis.Dr. Özlem Balcıoğlu (Turkey)

* : Prof.Dr. Sadettin Dernek , Doç. Dr. Dilek Erer
* : Yard. Doç. Dr. Serhat Hüseyin (Turkey) , Prof.Dr. Öcal Berkan , Doç. Dr. Recep Oktay Peker (Turkey) , Uzman Dr. Hüseyin Şaşkın , Prof.Dr. Fatih İslamoğlu
Uzman Dr. Adnan Ak (Turkey) (09:00 - 09:05)
Doç. Dr. Serdar Bayrak (09:05 - 09:10)
(09:10 - 09:20)
Uzman Dr. Oğuz Karahan (09:20 - 09:25)
Prof.Dr. Cengiz Türkay (Turkey) (09:25 - 09:30)
(09:30 - 09:35)
Doç. Dr. Suat Doğancı (09:35 - 09:45)
Uzman Dr. Süleyman Tanrıverdi (Turkey) (09:45 - 09:50)
(09:50 - 10:10)

* : Doç. Dr. Erdem Ali Özkısacık (Turkey) , Nihal Kolbaş
* : Uzman Dr. Rafet Günay (Turkey) , Yavuz Beldüz , Kemal Çağrı Arslantaş
Fatih Şahin (09:00 - 09:10)
Sedat Gündöner (09:10 - 09:20)
Fatih Ordu (09:20 - 09:30)
Uzman Dr. Timuçin Aksu (09:30 - 09:40)
Aydın Bilgili (09:40 - 09:50)
(09:50 - 10:10)
19.11.2022
09:30 - 18:00

19.11.2022
10:00 - 10:30

19.11.2022
10:00 - 12:00

* : Anar Amrah , Valeh Malik Mammadov , Sadig Bakhıshov , Eldaniz Aliyev , İlgar Shiraliyev , Zamig Bandaliyev , Rafig İbrahimov , Yarbekov Rustam
* : Zeyad Alshawabkeh , Khaled Almalouf , Smolenskiy Alexey Viktorovich , Nazgül Kazbulgunayeva , Shamekov Rashidin Mukhidinovich , Almas Sapenov
Valeh Malik Mammadov
Rafig İbrahimov
Shamekov Rashidin Mukhidinovich
Rackichev Bayrjan
Torsykbaev Yermek
Kim Vyacheslav
Erlan Muhambetkaliyevich Deneev
Nazgül Kazbulgunayeva
19.11.2022
10:10 - 10:30

19.11.2022
10:30 - 11:40

* : Micheal Borger , Prof.Dr. Anıl Ziya Apaydın
Hans Joachim Schaefers (10:30 - 10:42)
Micheal Borger (10:42 - 10:54)
Davide Pacini (10:54 - 11:06)
Nabil Hussein (11:06 - 11:13)
(11:13 - 11:40)

* : Bilgehan Erkut , Cantürk Çakalağaoğlu , Mehmet Boğa , Prof.Dr. Erdoğan İbrişim (Turkey) , Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)
* : Doç. Dr. Nurkay Katrancıoğlu (Turkey)
ÖSB-09 / Endovasküler Anevrizma Tamirinde (EVAR) Morfolojik Parametrelerin Sonuçlar Üzerine Etkisi Ferit Çetinkaya
ÖSB-10 / Periferik Arter Hastalığın Şiddeti ile Serum İskemi Modifiye Albümin Seviyeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Kadir Kaan Özsin (Turkey)
ÖSB-11 / Ratlarda Oluşturulacak İskemi Reperfüzyon Hasarında Alfatokoferol'ün Böbrek Dokusuna Koruyucu Etkileri Hülya Sevil
ÖSB-12 / Dabigatran, PAR-1 Reseptör Aktivitesini Engelleyerek Mezenşimal Kök Hücre Migrasyonunu Etkileyebilir: Bir Hücre Kültürü Çalışması Emre Kubat
ÖSB-13 / A New Addition to the Well Known; What We Really Do With Atraumatic Vascular Clamping and Can We Prevent Microscopic Intimal Injury with Colchicine in a Rat Model Yard. Doç. Dr. Lütfi Çağatay Onar (Turkey)
ÖSB-14 / Effects of Rivaroxaban and Apixaban on Intimal Hyperplasia in Rabbits Mustafa Barış Kemahlı

* : Doç. Dr. Ali Vefa Özcan (Turkey) , Ercan Eren , Uzman Dr. Barçın Özcem (Turkey) , Erdem Erinç Silistreli , Rahmi Zeybek
SSB-008 / Kadın Hastalarda Periareolar Yaklaşımla Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Cengiz Ovalı
SSB-009 / A Modified Endoscopic Radial Artery Harvesting: Procedural Outcomes of Our Institution Orhan Eren Günertem
SSB-010 / Surgical Outcomes Of 3 pledgeted Mattress Stitches For Repair Of Ischemic Mitral Regurgitation Asis.Dr. Seymur Musayev
SSB-010 / Surgical Outcomes Of 3 pledgeted Mattress Stitches For Repair Of Ischemic Mitral Regurgitation Fatih Avni Bayraktar
SSB-012 / Thirty-Six Month Results from a Prospective Randomised Study: Cyanoacrylate Glue Closure Versus Laser Ablation for Refluxing Great Saphenous Veins Uzman Dr. Eyüp Serhat Çalık (Turkey)
SSB-013 / Minimally Invasive Multivessel Coronary Revascularization via Left Anterior Minithoracotomy: Our Experience in 292 Consecutive Patients Barış Çaymak
SSB-014 / The Fate of Patent Stents in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting Serdar Başgöze

* : Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt , Prof.Dr. Alptekin Yasım
Görkem Yiğit (10:30 - 10:40)
Uzman Dr. Murat Uğur (Turkey) (10:40 - 10:50)
Turan Yavuz (10:50 - 11:00)
Ali Baran Budak (11:00 - 11:10)
Doç. Dr. Şahin Bozok (Turkey) (11:10 - 11:20)
Fatih Gümüş (11:20 - 11:30)
(11:30 - 11:40)

* : Uzman Dr. Numan Ali Aydemir
Salvatore Agati (10:30 - 10:42)
Uzman Dr. Okan Yıldız (10:42 - 10:52)
Uzman Dr. Atakan Atalay (Turkey) (10:52 - 11:02)
Asis.Dr. Murat Çiçek (11:02 - 11:12)
(11:12 - 11:40)

* : Mehmet Yanartaş , Mirko Belliato
* : İsmail Yerli , Semih Ufuk Tezeren
Tolga Öztemel (10:30 - 10:45)
Rıdvan Kuşoğlu (10:45 - 11:00)
Mirko Belliato (11:00 - 11:20)
(11:20 - 11:40)
19.11.2022
10:30 - 13:30

* : Nihal Kolbaş
19.11.2022
10:30 - 12:40

* : Uzman Dr. Murat Uğur (Turkey)
19.11.2022
11:00 - 13:00

* : Parla Astarcı
19.11.2022
11:30 - 12:00

* : Prof.Dr. Mustafa Güden , Uzman Dr. Serkan Ertugay , Gökhan Lafçı (Turkey)
19.11.2022
11:40 - 12:00

19.11.2022
12:00 - 15:30

* : Prof.Dr. Mustafa Güden , Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan

* : Prof.Dr. Mustafa Güden , Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan

* : Maciej Karol Kolowca
19.11.2022
12:00 - 12:40

* : Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar , Prof.Dr. Mustafa Özbaran
* : Uzman Dr. Muhammet Onur Hanedan , Sabit Sarıkaya
Marco Solinas (12:00 - 12:10)
İbrahim Kara (12:10 - 12:20)
(12:20 - 12:40)

* : Halil Fatih Aşgün , Asis.Dr. Ahmet Yüksel (Turkey) , Prof.Dr. Hüseyin Okutan (Turkey) , Doğanay Önal , Tamer Sarı , Seralp Güner Küçükaksu , Efsun Kıratoğlu Akçar
ÖSB-15 / Kardiyopulmoner Baypas Sırasında İdrar Çıkış Miktarının Postoperatif Böbrek Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi Sedat Gündöner
ÖSB-16 / Konjenital Kalp Cerrahisinde Arterden Artere Modifiye Ultrafiltrasyon Yönteminin İntraoperatif Hematokrit ve Postoperatif Organ Fonksiyonlarına Etkilesinin İncelenmesi Yeliz Koçoğlu
ÖSB-17 / Kalp Akciğer Makinasıyla Hipec Uygulaması İsmail Yerli
ÖSB-19 / Kardiyopulmoner Baypasta Femoral Ven Kanülasyonunun De Ritis Oranına Etkisi Mustafa Yardımcı (Turkey)
ÖSB-20 / Postkardiyotomik Şokta Uygulanan Venoarteriyal ECMOda Oksijenatör Performans Süresine Etki Eden Faktörlerin Analizi Aybars Duman

* : Uzman Dr. Eyüp Murat Ökten (Turkey) , Uzman Dr. Mustafa Kemal Avşar (Turkey) , Oğuz Karahan , Prof.Dr. Noyan Oğuş (Turkey)
SSB-015 / İzole Aort Darlığı Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Sol Ventrikül Hipertrofisinin İncelenmesi Abdullah Güner
SSB-016 / Heartmate III, Outflow Graft Obstructions. A Rare Complication? Asis.Dr. Oğuz Konukoğlu (Turkey)
SSB-017 / Does the Current CABG Operations Deserve a Title Upgrade like the Coronary Stents? The Results of our 3rd Generation CABG Operations- Clinical Retrospective Cohort Study Rares Eniu
SSB-018 / Mid-term Results of The Classical Carotid Endarterectomy Approach Zehra Ünlü
SSB-019 / Total Circulatory Arrest Management Under Minimal Invasive Extra-corporeal Circulatory Support: First National Experience Uzman Dr. Ali Ümit Yener (Turkey)
SSB-020 / Sol Anterior Mini Torakotomi (TCRAT) Yoluyla Yapılan Minimal İnvaziv Koroner Arter By-Pass Sonuçlarımız Mehmet Adnan Celkan
SSB-021 / Sol Anterior Torakotomi ile Minimal İnvaziv Koroner Arter Bypass Cerrahisi Tek Merkez Klinik Sonuçlar Tuna Demirkıran
SSB-022 / Early Results of Surgical Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair: A Single Center Experience Ünal Aydın
SSB-023 / Açık Kalp Cerrahisi Geçiren 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda 4 Kırılganlık Testi Seyhan Babaroğlu

Prof.Dr. Tankut Hakkı Akay
Prof.Dr. Mustafa Şırlak

* : Mustafa Yılmaz
Prof.Dr. Yüksel Atay

* : Prof.Dr. Osman Nejat Sarıosmanoğlu , Ahmet Ali Çoban
* : Doç. Dr. Özer Kandemir , Tolga Öztemel , Özkan Çayır
Eren Özcanlı (12:00 - 12:10)
Muhammet Ali Mansuroğlu (12:10 - 12:20)
Benay Erden Güven (12:20 - 12:30)
(12:30 - 12:40)
19.11.2022
12:00 - 12:15

* : Asis.Dr. Ahmet Bolukçu (Turkey) , Uzman Dr. Bilal Perçin (Turkey) , Uğur Şener , Ahmethan Kanpalta , Bilal Yılmaz , Asis.Dr. Murat Yıldırım (Turkey)
EP-140 / The Tunneled Hemodialysis Catheter May Have Been Inserted Into The Persistent Left Superior Vena Cava Opening Into The Coronary sinus Uzman Dr. Osman Yaşar Işıklı (Turkey)
EP-141 / Karotis Arter Anevrizmasında Safen Ven Grefti ile İnterpozisyon Yapılan Hastada PTFE Greft ile Wrapping Canbolat Mert Holat
EP-142 / Azygos-Atrial Bypass in Catheter Associated Superior Vena Cava Syndrome Subhan Mammadov
EP-143 / Güncel Literatür Bilgisi ve Kılavuzlar Eşliğinde Nadir Olgu: Bilateral Renal Arter Anevrizması Doç. Dr. İlker Alat (Turkey)
EP-144 / Two Very Rare Cases: Coexistence of Pseudoaneurysm and Fistula in Coronary Arteries Alparslan Yıldırım
EP-145 / Sol Subklavyen Arter Ostium Başlangıçlı Torakal Aort Anevrizması İn-situ Fenesterizasyon ile TEVAR Onarımı, Olgu Sunumu Emre Şen
EP-146 / Olgu Sunumu:Sol torakotomi ile Eş Zamanlı Koroner Arter Bypass Cerrahisi ve Sol Pnömonektomi Abdulmelik Dönmez
EP-088 / Nadir Görülen Bilateral İzole İliyak Arter Anevrizmasının İliyak Dal Endoprotezinin Kullanım Talimatı Dışı Uygulamayla Başarılı Tedavisi; Olgu Sunumu Barış Tunçer
19.11.2022
12:10 - 12:40

* : Ali Kocailik , Tarık Demir
Hans Seiler
19.11.2022
12:15 - 12:30

* : Çağla Sarılar , Ayşe Zehra Karakoç , Uzman Dr. Osman Yaşar Işıklı (Turkey) , Uzman Dr. Necmettin Çolak (Turkey)
EP-147 / Motorsiklet Kazası Sonrası Terminal Aort Transeksiyonu Sibel Gür
EP-148 / Papillary Fibroelastoma of the Aortic Valve -A Case Report Fatma Akça
EP-149 / Koroner Fistülizasyonu Olan Hastanın Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisinin Cerrahi Tedavisi Ahmet Deniz Kaya
EP-150 / Atrial Septal Defect Esra Özcan
EP-151 / Asendan ve Arcus Aortada Yüzen Trombus: Olgu Sunumu Sinan Güzel
EP-152 / Sentetik Greft ile Yapılan Arteriyovenöz Fistül Grefti Üzerinde Psödoanevrizma Kubat Bektemir
EP-153 / İnfektif Endokardite Bağlı Dört Defa Kapak Replasmanı Uygulanmış Hasta:Olgu Sunumu Sinan Erkul
19.11.2022
12:30 - 12:45

* : Uzman Dr. Elif Uyanık (Turkey) , Suat Karaca , Uzman Dr. Yıldırım Gültekin (Turkey) , Uzman Dr. Mihriban Yalçın (Turkey) , Uzman Dr. Mustafa Bildiler (Turkey) , Ramazan Aşık
EP-154 / Nadir Görülen Asemptomatik Papiller Fibroelastom Olgusu Emre Pınar
EP-155 / Absence of Right Sided Pulmonary Veins Diagnosed in Adulthood: Atresia or Latrogenic? Asis.Dr. Şafak Alpat (Turkey)
EP-156 / Koroner Reimplantasyon Yaptığımız Sağ Koroner Arter Çıkış Anomalisi Vakası Seçil Öztürk Küçüker
EP-157 / Arcus Aort Anevrizması ve Bilateral İliak Arter Darlığı Olan Hastanın Hibrid Tedavisi Sinan Erkul
EP-158 / Rare Congenital Anomaly of the Right Atrium: Atrial Appandage Aneurysm Asis.Dr. Şafak Alpat (Turkey)
EP-159 / Patent Duktus Arteriosus Device Endokarditi Uzman Dr. Timuçin Sabuncu (Turkey)
EP-160 / Periferik Arter Hastası ve Hibrit Ameliyathanenin Önemi Hicret Kumalar
19.11.2022
12:40 - 14:00

19.11.2022
12:45 - 13:00

* : Uzman Dr. Mehmet Özülkü (Turkey) , Tolga Soyal , Uzman Dr. İbrahim Fevzi Özdomaniç (Turkey) , Uzman Dr. Yavuz Arslanoğlu (Turkey) , Nur Dikmen
EP-162 / Rare Complication of Central Venous Intervention: Forgotten Guide Wire Causing Intermittent Tachycardia for 3 Years Izatullah Jalalzaı
EP-163 / Unusual Complication of Patent Ductus Arteriosus Closure: Esophageal Obstruction by Surgical Clip Uzman Dr. Timuçin Sabuncu (Turkey)
EP-165 / Arteriovenöz Fistül Olgunlaşmamasının Nadir Nedeni: Radial Sinir Yüzeyel Dalının Sefalik Vene Kompresyonu Cihan Yetiş
EP-166 / Dev Sağ Atriyal Angiosarkomun Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu Sinan Erkul
EP-167 / Treatment of Giant LAD Aneurysm in a Patient with Behçet’s Disease Mert Meriç
EP-120 / Hockey Stıck İnsizyon ile Aorta-İliyak Baypas Ameliyatları Genç Hastalarda İliyak Stentlemeye Alternatif Olabilir mi? Doç. Dr. İlker Alat (Turkey)
19.11.2022
13:00 - 14:00

*Eğitmen : Prof.Dr. Şahin Şenay
19.11.2022
13:00 - 13:30

* : Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan , Emre Özsoylu , Onat Bermede
19.11.2022
13:00 - 13:15

* : Salih Özçobanoğlu , Burak Ersoy , Uzman Dr. Kenan Değirmenciler (Turkey) , Yaşar Gökkurt , Veli Eşref Karasu
EP-168 / A Rare Complication of TEVAR: Covered-Stent Migration, Resultsand Management; Case Report Muhammet Turhan
EP-169 / Adolesan Olguda Kommerell Divertikülü, Aberran Sol Subklavian Arter ve Sağ Arkus Aorta birlikteliği Fulya Topuz
EP-170 / Treatment of a Patient with Acute DVT, who did not Benefit from Surgery and Heparin, with Bivalirudin Shabnam Huseynzade
EP-171 / Tip 3 Diseksiyon Nedeniyle Uygulanan Tevar Sonrası Retrograd Tip 1 Diseksiyon Gelişen Hastalarda Cerrahi Strateji ve Sonuçlarımız Hidayet Demir
EP-172 / İrreparable Widespread Aortic Calcification in Gaucher Disease:A Case Report Azar Hasanov
EP-173 / Left Ventricular Saccular Aneurysm After Myocardial Infarction with Severe Mitral Regurgitation Izatullah Jalalzaı
EP-174 / Transvenöz Pacemaker İmplantasyonu Sırasında Görülen Eş Zamanlı Sağ Atrium, Perikard ve AC Yaralanması: 5-FLU Toksisitesi? Nazlı Melis Coşkun
19.11.2022
13:15 - 13:30

* : Ahmet Turhan Kılıç , Asis.Dr. Ercan Kahraman (Turkey) , Gökay Altaylı , İlker Tekin , Mehmet Ali Yılmaz
EP-175 / Karaciğer Nakilli Bir Hastada Minimal İnvaziv Asendan Aort Replasmanı Mustafa Barış Kemahlı
EP-175 / Karaciğer Nakilli Bir Hastada Minimal İnvaziv Asendan Aort Replasmanı Mustafa Barış Kemahlı, Kadir Çeviker, Cüneyt Narin EP-176 / Late Surgical Retrieval of Migrated PDA Occluder Device Kamran Musayev
EP-177 / Atipik Yerleşimli Atriyal Miksomada Cerrahi Strateji Burçin Karademir
EP-178 / Asendan Aortada Kink Yapmış Dacron Greftin Cerrahi Olarak Düzeltilmesi Mehmet Ali Dala
EP-179 / Surgeon Modified Fenestrated Stent Graft for Providing Proximal Seal in EVAR Uzman Dr. Naim Boran Tümer (Turkey)
EP-180 / A Rare Case: Surgically Treated Ogilvie Syndrome After Coronary Artery Bypass Surgery Esra Tekin
EP-181 / A Rare Complication of TEVAR: Covered-Stent Migration; Case Report Muhammet Turhan
19.11.2022
13:30 - 14:00

* : Mehmet Ali Yüksek , Mehmet Şengör , Mehmet İnanç Yeşilkaya , Mehmet Okan Donbaloğlu , Musa Ağrış
EP-182 / Sağ Kalp Yetmezliğinde Kliniği Kötüleştiren İkincil Nedenlerden Biri Olarak Konstriktif Perikardit: Olgu Sunumu İrfan Dinler
EP-183 / Disk Hernisi Sonrası Sol Ana İliyak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu Uzman Dr. Yasin Güzel (Turkey)
EP-184 / Rüptüre Sol Renal Arter Anevrizması Olgu Sunumu Çağla Sarılar
EP-185 / Redo Cabg, Bentall Procedure and Left Carotid Artery Bypass Asis.Dr. Berk Arapi (Turkey)
EP-186 / İnsidental Olarak Nadir Saptanan Femoral Arter Anevrizması Okan Ersan
EP-187 / Behçet Hastalığı Tanımlanan Adölasan Hastada Popöiteal Psödoanevrizma Tamiri:Olgu Sunumu Anıl Varol
EP-196 / Venöz Haritalandırma Mehmet Keyfoğlu
19.11.2022
14:00 - 15:00

* : Uzman Dr. Bingür Sönmez , Prof.Dr. Levent Yılık , Türkan Kudsioğlu , Gürol Emekdaş
* : Tülün Öztürk , Mehmet Tuğrul Göncü , Derya Sarıkaya Pekel , Semra Bölükbaş
Yasemin Heper (14:00 - 14:10)
Uzman Dr. Serkan Ertugay (14:10 - 14:20)
(14:20 - 14:30)
Onat Bermede (14:30 - 14:40)
(14:40 - 15:00)

* : Uzman Dr. Ufuk Aydın (Turkey) , Yard. Doç. Dr. Lütfi Çağatay Onar (Turkey) , Uzman Dr. Sonay Oğuz (Turkey) , Ali Rıza Cenal , Doç. Dr. Merdiye Şendir , Fatma Demir Kokmaz , Nuran Aydın Ateş , Sevim Şen
ÖSB-1 / Kardiyovasküler Acil ve Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Triyaj Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Sevda Türen
ÖSB-2 / Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonu Uygulanan Hastaların Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma Özlem Öztürk
ÖSB-3 / Ventrikül Destek Cihazı Uygulanan Hastaların Taburculuk Öncesi Kinezyofobi ve Hareketlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi Zeliha Özdemir
ÖSB-4 / Yoğun Bakım Ünitesinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenezasyonu (ECMO) Tedavisi Alan Hastalardaki Hemşirelik Tanı ve Girişimlerinin Retrospektif Analizi Burcu Sarıçam Ağrak
ÖSB-5 / Türkiye’de Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükleri ve Psikolojik Sağlamlıklarının Hastaların Psikososyal Uyumlarındaki Rolü Damla Öksüz
ÖSB-6 / Kalp Damar Cerrahisi Hemşirelerinde Nütrisyonel Değerlendirmenin Önemi, Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyi, Algılanan Nütrisyonel Bakım Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Esra Çetin (Turkey)
ÖSB-7 / Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplante Edilen Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Tükenmişlik ve İş yaşam Kalitelerinin İncelenmesi Nihal Çeliktürk
ÖSB-8 / Erişkin ve Pediatrik KVC Hemşirelerinin Karar Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Erdem Gonce

* : Yard. Doç. Dr. Yaşar Birkan (Turkey) , Yard. Doç. Dr. Hüseyin Ali Tünel (Turkey) , Tolga Onur Badak , Uzman Dr. Mehmet Kabalcı (Turkey) , Prof.Dr. Hasan Ekim (Turkey)
SSB-024 / Zone 2 TEVAR'da İğne ile Sol Subklavyan Arter İn Situ Fenestrasyon Tekniği: Ülkemizdeki ilk Vaka Uzman Dr. İlker İnce
SSB-025 / Koroner Arter Bypass Greftleme Ameliyatı Yapılan Hastalarda İntraoperatif Bypass Öncesi ve Sonrası Kardiyak Dokudaki Perfüzyonun Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi ile Değerlendirilmesi Elnur Mammadli
SSB-026 / The Effect of Outflow Graft Anastomosis to Ascending or Descending Aorta on Femoral and Carotid Artery Flows In Patients Implanted Left Ventricular Assist Device Onur Irak
SSB-027 / Research of Affecting Factors to Reintervention After Type A Aort Dissection Surgery Mustafa Can Kaplan
SSB-028 / Vascular Tumors Of The Neck In Adults: 10-Year Experience In A Tertiary Center Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)
SSB-029 / Atrial Septal Defekti Olan Hastalarda Defektin Transkateter ve Cerrahi Yöntemlerle Kapatılmasının Kardiyak Fonksiyonlar ve Anatomik Değişimler Üzerindeki Etkilerinin Renkli Doppler Transtorasik Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi Tuğçe Akın
SSB-030 / ECMO Experiences in the COVID-19 Pandemic Ayşegül Durmaz
SSB-031 / A Case of Pulmonary Valve Reconstruction Using Ozaki Technique Kamran Musayev
SSB-032 / Minimal İnvaziv Mitral Kapak Ameliyatlarında Bikaval ve Unikaval Kanülasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Hangi Hasta, He Zaman? Ahmet Masrioğlu

* : Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt
* : Uzman Dr. Funda Yıldırım , Yard. Doç. Dr. Emir Cantürk (Turkey) , Yard. Doç. Dr. Nail Kahraman , Uzman Dr. Gökhan Arslan (Turkey)
Uzman Dr. Cem Arıtürk (Turkey) (14:00 - 14:07)
Doç. Dr. Suat Doğancı (14:07 - 14:14)
Selim Aydın (14:14 - 14:21)
Uzman Dr. Murat Uğur (Turkey) (14:21 - 14:28)
Uzman Dr. Selim Durmaz (Turkey) (14:28 - 14:35)
(14:35 - 15:00)

* : Prof.Dr. Tufan Paker , Prof.Dr. Halil Türkoğlu , Doç. Dr. Mehmet Alkılıç Öç (Turkey)
Uzman Dr. Aybala Tongut (Turkey) (09:45 - 09:55)
Muhammed Akyüz (09:55 - 10:05)
Onur Işık (10:05 - 10:15)
Prof.Dr. Rıza Türköz (10:15 - 10:25)
(10:25 - 10:45)

* : Uzman Dr. Ufuk Mungan (Turkey) , Oya Acar Malkoç
* : Sevilay Öztürk
Simge Yördem (14:00 - 14:10)
Mustafa Kuyucu (14:10 - 14:20)
Fikret Karayurt (14:20 - 14:30)
Mehtap Maden (14:30 - 14:40)
(14:40 - 15:00)
19.11.2022
14:00 - 16:00

* : İsmail Yerli

* : Prof.Dr. Şahin Şenay , Hacı Ali Uçak
19.11.2022
14:00 - 14:30

* : Murat Eroğlu , Uzman Dr. Baha Çiftçi (Turkey) , Vecih Keklik , Devlet Burak Baykan , Opr.Dr. Mine Demirbaş (Turkey)
EP-188 / Karaciğer Sirozunda Koroner Arter Bypass Cerrahisi Çağla Sarılar
EP-189 / Left Ventricular Pseudoaneursym due to Free Wall Rupture Seen After MVR Uzman Dr. Abdulgani Kılınç (Turkey)
EP-190 / Koroner Bypass Cerrahisi Sırasında Sol İnternal Mammarian Ven İçine Santral Venöz Kataterin Çok Nadir Görülen Malpozisyonu Çağla Sarılar
EP-191 / Femoropopliteal Bypass Yapılmış Hastada Enfekte Greft Çıkarılması in Situ Ven Bypass ve Perkütan Girişim ile Tedavi Hidayet Demir
EP-192 / Çölyak Turunkus ve Juxttarenal Abdominal Aort Anevrizmalı Hastanın EndovaskülerTedavisi Osman Mavi
EP-193 / Recurrent Multipl Arterial Thrombosis During Covid-19 Uzman Dr. Ozan Onur Balkanay
EP-194 / Dikiş İğnesi Yutulmasına Bağlı Özofagus Perforasyonu ve Akut Mediastinit Çağla Sarılar
EP-195 / Tarihi Bir Bitki ve Tıbbi Tedavideki Yeni Yeri; Isparta Gülü (Rosa Damascena) Uzman Dr. Ahmet Rıfkı Çora (Turkey)
EP-197 / Venöz Haritalandırma Mehmet Keyfoğlu

* : Doç. Dr. Cengiz Köksal
Doç. Dr. Serkan Durdu
19.11.2022
14:30 - 17:00

* : Uzman Dr. Mesut Kösem , Prof.Dr. Cemal Kocaaslan
* : Uzman Dr. İsmail Oral Hastaoğlu
Uzman Dr. Mesut Kösem
Prof.Dr. Cemal Kocaaslan
Uzman Dr. Mesut Kösem
Prof.Dr. Cemal Kocaaslan
19.11.2022
14:30 - 15:00

* : Prof.Dr. Mehmet Ali Özatik
Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar
19.11.2022
15:00 - 15:20

19.11.2022
15:00 - 17:00

* : Doç. Dr. Serkan Durdu , Georges El Daccache

* : Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar , Doç. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer
19.11.2022
15:20 - 16:00

* : Prof.Dr. Şeref Alp Küçüker , Uzman Dr. Muhammet Onur Hanedan
* : Fuat Büyükbayrak , Uzman Dr. Taner İyigün (Turkey) , Uzman Dr. Ali Ümit Yener (Turkey) , Mustafa Şimşek
Doç. Dr. Ümit Kervan (15:20 - 15:30)
(15:30 - 15:35)
Yiğit Köse (15:35 - 15:40)
Mustafa Mert Özgür (15:40 - 15:45)
Ali Kemal Arslan (15:45 - 15:50)
(15:55 - 16:00)
Onat Bermede (15:50 - 15:55)

* : Atilla Saraç , Opr.Dr. Ufuk Sayar (Turkey) , Turan Ege , Mehmet Şenel Bademci , Uzman Dr. İsa Coşkun (Turkey)
SSB-033 / Comparison of Modified Single Dose Del Nido Cardioplegia vs. Blood Cardioplegia in Mitral Valve Surgery Uzman Dr. Bilhan Özalp (Turkey)
SSB-034 / Neurogranin Molekülünün Kalp Kası ve Kan Damarlarında Sentezlendiğine Dair İlk Laboratuvar Delili Mehmet Hanifi Yalçın
SSB-035 / Reverse-U Aortotomy for Valvular and Subvalvular Aortic Interventions Mustafa Mert Özgür
SSB-036 / Tip A Diseksiyon Cerrahisi Uygulanıp Aort Kapağa Müdahale Edilmeyen Hastalarda Postoperatif Aort Yetmezliği Gelişimi Yiğit Köse
SSB-037 / Intraoperative Transit-Time Flow Measurement as an Integral Component of Minimal Invasive Multivessel Coronary Artery Bypass Grafting via Left Anterior Mini-Thoracotomy Doç. Dr. Barış Çaynak
SSB-038 / Koroner Arter Safen Ven Grefti Patensinde, Platelet/Lenfosit, Platelet/Nötrofil ve Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Belirteç midir? Yasin İnal
SSB-039 / Pulmonary Artery Venting During the Coronary Artery Bypass Grafting Reduces the Risk of Postoperative Atrial Fibrillation Yard. Doç. Dr. Gündüz Yümün (Turkey)

* : Yard. Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın (Turkey) , Necmettin Yakut , Begüm Özüekren
SSB-040 / Florida Sleeve Tekniği ile Beraber Aort Kapak Replasmanı Cerrahisi, Bentall Operasyonuna Alternatif Olabilir mi? Tek Merkez Deneğimi Vaka Serisi Elgin Hacızade
SSB-041 / Minimally Invasive Valve Surgery via Lateral Minithoracotomy ''Miami Method'': Direct Vision Approach Mugisha Markıor Kyaruzi
SSB-042 / Ratlarda Oluşturulacak İskemi Reperfüzyon Hasarında Curcumin'nin Böbrek Dokusuna Koruyucu Etkileri Fehim Can Sevil
SSB-043 / Robot Yardımlı Bilateral İnternal Torasik Arter İle Total Arteryel Koroner Bypass Cerrahisi Mehmet Ali Dala
SSB-044 / Frozen Elephant Trunk in Acute Aortic Syndromes Achieves Sustained Long-Term Results with Minimal Reintervention rates Filippos Raris
SSB-045 / Aortic Valve Neocuspidization Procedure Provides Better Postoperative Outcomes when Compared to Rapid Deployement Aortic Valves Uzman Dr. Kubilay Karabacak (Turkey)
SSB-046 / AV Fistül Trombozu SonrasıTromboz Proksimalinden Açılan AV Fistüllerin Erken Dönem Sonuçları Yard. Doç. Dr. Ömer Ulular (Turkey)
SSB-047 / Endovasküler İşlemlerde Post İmplantasyon Sendromu ve Endoleak Gelişimine Etkileri Mehmet Kağan Usca
SSB-048 / Determinants of Early Outcomes after Infective Endocarditis Surgery Könül Ahmedova

* : Doç. Dr. Serdar Bayrak
Doç. Dr. Şahin Bozok (Turkey)
Uzman Dr. Ali Aycan Kavala
Ali Baran Budak

* : Uzman Dr. Okan Yurdakök (Turkey) , Sevinç Itır
* : Hüsniye Kaya , Emine Satır
Esra Gökgez (15:20 - 16:27)
Merve Mete (15:27 - 15:34)
Ece Altıntaş (15:34 - 15:41)
Seda Kızmaz (15:41 - 15:48)
(15:48 - 16:00)

* : Şahin İşcan , Meryem Türkoğlu
* : Selime Esra Akbulut , Eda Yetkin
Fatma Betül Eskimez (15:20 - 15:27)
Ayşe Cankut Çetin (15:27 - 15:34)
Ahmet Şen (15:34 - 15:41)
Ayşe Koray (15:41 - 15:48)
(15:48 - 16:00)
19.11.2022
15:20 - 15:50

19.11.2022
16:00 - 16:20

19.11.2022
16:20 - 17:20

* : Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan , Prof.Dr. Şahin Şenay , Doç. Dr. Barış Çaynak
* : Uzman Dr. Aşkın Ali Korkmaz , Doç. Dr. Gökhan Gökaslan , Doç. Dr. Serkan Durdu , Ergun Demirsoy
Uzman Dr. Safa Göde (Turkey) (16:20 - 16:27)
Doç. Dr. Barış Çaynak (16:27 - 16:34)
Oleksandr Babliac (16:34 - 16:49)
(16:49 - 17:20)

* : Yard. Doç. Dr. Zümrüt Tuba Demirözü (Turkey) , Yusuf Ata , Kenan Abdurrahman Kara , Celal Yavuz
* : Uzman Dr. Habib Çakır (Turkey)
SSB-049 / The Association Between Vascular Access Type and Depressive Symptoms in Geriatric Hemodialysis Population Betül Nur Keser
SSB-050 / Koroner Endarterektomi: Orta Dönem Anjiyografik Sonuçları Uzman Dr. Hasan Reyhanoğlu (Turkey)
SSB-051 / Üst J Sternotomi ile Proksimal Aort Cerrahisi Tecrübelerimiz Uzman Dr. Ayça Özgen (Turkey)
SSB-052 / Mid-Term Results of Aortic Valve Neocuspidization: Azerbaijan Experience Kamran Musayev
SSB-053 / İnfektif Endokardit Sonrası Commando Prosedürü ve Erken Dönem Sonuçları Zeki Temiztürk
SSB-054 / Minimally Invasive Approach via Left Anterior Mini-Thoracotomy Versus Conventional Sternotomy in on Pump Multivessel Coronary Revascularization Hüseyin Sicim
SSB-055 / 3-Boyutlu Yazıcı Kullanılarak Fenestre TEVAR ile Torakoabdominal Aort Anevrizması Onarımı, Hasta Serisi Salih Anıl Boğa

* : Alp Dolgun , Ahmet Özkara , Kürşat Öz , Esra Tekin
SSB-056 / Minimal İnvaziv Mitral Kapak Cerrahisinde Periferik Kanülasyon Altın Standart mıdır? Santral Kanülasyonun Üstünlükleri Mehmet Ali Yürük
SSB-057 / Karotis Endarterektomi Operasyonu Sırasında Serebral Perfüzyonun Takibi ve Korunması: NIRS ve Kök Basıncı Rehberliğinde Seçici Şant Kullanımı Serkan Yazman
SSB-058 / Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Yapılan Hastalarda Kullanılan Kan Kardiyoplejisi ile Del Nido Kardiyopleji Solüsyonunun Postoperatif Ritm Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Hasan Toz
SSB-059 / Long Term Patency of Visceral and Renal Branch Grafts After Open Thoracoabdominal Aortic Aneursym Repair Sedat Karaca
SSB-060 / Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Ekstrakorporeal Dolaşım Sonrası Gelişen Vazoplejik Sendromu Preoperatif Dönemde Risk Skorlarına Bakarak Öngörebilmek Mümkün mü? Tuğba Yücel
SSB-061 / Büyük Hayvan Langendorff ve 'Çalışan Kalp' Modelinde Yeni bir Kardiyak Performans Ölçüm Yöntemi: Sistolik ve Diyastolik Ağırlık Farkı Tolga Soyal

* : Mert Meriç , Fabian Dörr
* : Ahmet Ozan Koyuncu
Yusuf Kağan Poçan (16:20 - 16:27)
Vinci Narkua (16:27 - 16:34)
Hande Kocabıyık (16:34 - 16:41)
(16:41 - 16:50)
Maroua Eid (16:50 - 16:57)
Uğur Dikkaş (16:57 - 17:04)
Nabil Hussein (17:04 - 17:11)
(17:11 - 17:20)

* : Prof.Dr. Ali Kutsal , Doç. Dr. Zeynep Eyileten (Turkey)
Borys Todurov (16:20 - 16:32)
Uzman Dr. Ata Niyazi Ecevit (Turkey) (16:32 - 16:42)
Şevket Baran Uğurlu (16:42 - 16:52)
Doç. Dr. Cemal Levent Birincioğlu (16:52 - 17:02)
(17:02 - 17:20)

* : Prof.Dr. Öner Gülcan , Uzman Dr. Evren Müge Mete , Dilek Aydın
* : Gülşah Aydın , Songül Kılıç
Burcu Keskin (16:20 - 16:30)
Arife Serter (16:30 - 16:40)
Burcu Sarıçam Ağrak (16:40 - 16:50)
Gökmen Ahmet Büyük (16:50 - 17:00)
(17:00 - 17:20)

* : Uzman Dr. Mehmet Kızılay (Turkey) , Doç. Dr. Bilgehan Öz (Turkey) , Şebnem Albeyoğlu , Doç. Dr. Çağatay Engin , Uzman Dr. Ayşegül Kunt (Turkey) , Dr. Serpil Taş , Uzman Dr. Ahmet Dolapoğlu , Ersin Kadiroğulları , Uzman Dr. Çağdaş Baran (Turkey) , İyad Fansa
19.11.2022
16:30 - 17:00

* : Vijay Paul
19.11.2022
16:30 - 17:30

19.11.2022
17:20 - 17:40

19.11.2022
17:40 - 19:00

* : Doç. Dr. Mustafa Bahadır İnan , Prof.Dr. Şahin Şenay , Doç. Dr. Barış Çaynak
* : Uzman Dr. Saygın Türkyılmaz (Turkey) , Uzman Dr. Ahmet Yavuz Balcı (Turkey) , Prof.Dr. İlhan Gölbaşı , Uzman Dr. Yüksel Beşir (Turkey) , Erdal Şimşek
Uzman Dr. Ali İhsan Hasde (Turkey) (17:40 - 17:55)
Uzman Dr. Serkan Ertugay (17:55 - 18:10)
(18:10 - 18:30)
(18:30 - 19:00)

* : Doç. Dr. Erdal Aslım , Prof.Dr. İsmet Tanzer Çalkavur
* : Uzman Dr. İlknur Günaydın , Uzman Dr. Okay Güven Karaca (Turkey)
İbrahim Özdilmaç (17:40 - 17:45)
Ali Baran Budak (17:45 - 17:50)
Uzman Dr. Aslıhan Küçüker (17:50 - 17:55)
Asis.Dr. İlknur Cihan (Turkey) (17:55 - 18:00)
Filiz Bakkal (18:00 - 18:05)
Uzman Dr. Bahar Temur (18:05 - 18:10)
Barış Tunçer (18:10 - 18:15)
Prof.Dr. İsmet Tanzer Çalkavur (18:15 - 18:20)
(18:20 - 19:00)
19.11.2022
17:40 - 18:20

* : Doç. Dr. Vedat Nisanoğlu (Turkey) , Doç. Dr. Hayati Deniz (Turkey) , Ahmet Özsoy , Prof.Dr. Necip Becit (Turkey) , Uzman Dr. İsmail Demir (Turkey) , Doç. Dr. Caner Arslan
SSB-062 / Clinical Outcomes in Patients with Active Infective Endocarditis After Surgery. A Retrospective Cohort Analyses Ömer Faruk Doğan
SSB-063 / Outcomes of Supraceliac Clamping in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms Uzman Dr. Abdulkerim Özhan
SSB-064 / Kompanse Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Koroner Bypass Morbiditesini Azaltan bir Teknik; Peroperatif Ultrafiltrasyon Uzman Dr. Utku Alemdaroğlu (Turkey)
SSB-065 / Kardiyopulmoner Bypass Öncesi İskemik Uzak-Ön Koşullanmanın Sistemik İnflamatuar Yanıt Üzerine Etkisinde Preoperatif ve Postoperatif Presepsin Düzeylerinin Araştırılması Barış Bayram
SSB-066 / Early Outcomes of Novel Temren Atherectomy Device Combined with Drug-Coated Balloon Angioplasty for Treatment of Popliteal Lesions Fatih Gümüş
SSB-067 / Adli Tıp Kurumunda Kalp ve Damar Cerrahisi Branşı ile İlgili Görüş Bildirilen Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Vakalarının Değerlendirilmesi Adem Tartıcı

* : Uzman Dr. Göktan Aşkın (Turkey) , Uğur Filizcan , Doç. Dr. Muzaffer Bahçıvan (Turkey) , Esra İmamoğlu , Uzman Dr. Abdulcelil Yıldırım (Turkey)
SSB-068 / Investigation of the Effects of Endothelial Protection Solution on Oxidative Stress in Saphenous Vein Endothelium in Diabetic Patients Undergoing Coronary Bypass Özgür Altınbaş
SSB-069 / Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımında Erkek ve Kadın Cinsiyetler Arasındaki Sınırlayıcı Anatomik Farklılıklar Prof.Dr. İbrahim Özsöyler
SSB-070 / Bileaflet Mekanik Mitral Kapak Oryantasyonun Pannus Gelişimi Üzerine Etkisi Zihni Mert Duman
SSB-071 / Arteriyel Girişim Yerleri Komplikasyonları, Bir Retrospektif Çalışma İsmet Onur Tanıyan
SSB-072 / Abdominal Visseral Debranching Sonrası Endovasküler Anevrizma Onarım Sonuçlarının Takipi Didem Melis Öztaş
SSB-073 / LVAD Hastalarında ICD Değişimindeki Riskler Abdülkadir Yılmaz
SSB-074 / Malignite Hastalarında Off-pump Koroner Arter Bypass Cerrahisi Alper İbrahim Tosya
19.11.2022
17:40 - 18:50

* : Prof.Dr. Yüksel Atay , Doç. Dr. Ali Can Hatemi
Igor Mokryk (17:40 - 17:52)
Murat Özkan (18:04 - 18:16)
Uzman Dr. Okan Yurdakök (Turkey) (18:16 - 18:28)
Fatih Özdemir (17:52 - 18:04)
(18:28 - 18:50)
19.11.2022
18:20 - 18:40

19.11.2022
18:40 - 19:30

* : Hakkı Kürşat Çetin , Opr.Dr. Deniz Demir , Uzman Dr. Arif Gücü , Cafer Abbasoğlu (Turkey)
SSB-075 / Early Outcomes of Mantis Pharmacomechanical Thrombectomy Device Combined with Catheter-directed Thrombolysis for Treatment of Acute Iliofemoral Deep Vein Thrombosis Görkem Yiğit
SSB-076 / Association between Lower Extremity Venous Insufficiency and Increased Choroidal Thickness Ali Keleş
SSB-077 / Vena Safana Parva Yetmezliğine Bağlı Alt Ekstremite Varislerinin Tedavisinde Siyanoakrilat Embolizasyon Sonuçlarımız Ferid Cereb
SSB-078 / Mitral Annular Disjunction Uzman Dr. Serkan Ertugay
SSB-079 / İzole Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Atrial Fibrilasyonda Ritm Kontrolü ve Antikoagulasyon Asis.Dr. Ahmet Bolukçu (Turkey)
SSB-080 / Çift Kapak Replasmanlarında Modifiye Del Nido ve Kan Kardiyoplejisi Solüsyonlarının Karşılaştırılması Gözde Tekin
SSB-081 / Hipertansiyon ve Diyebetes Mellitus Mevcudiyetinin AV Fistüllerin Çalışmasındaki Uzun Süreli Etkisi Yard. Doç. Dr. Ömer Ulular (Turkey)
SSB-082 / The Systemic Immune-Inflammation Index (SII) Predicts Acute Lower Extremity Deep Venous Thrombosis Ömer Faruk Çiçek
SSB-092 / Surgical Management of Acute Airway Abstruction Post TEVAR for Esophago-Aortic Injury in a Patient That Has Right Sided Descending Aorta Nqobıle Manzını

* : Tolga Demir , Murat Acarel , Cemal Kemaloğlu , Yard. Doç. Dr. Kemal Korkmaz (Turkey)
SSB-083 / Minimal İnvaziv Kardiyak Cerrahide Femoral Venöz Kanülasyon İçin Alternatif Yöntem: Safeno-Femoral Bileşke Kullanımı Asis.Dr. Ersan Özbudak (Turkey)
SSB-084 / Rüptüre Desendan Aort Patolojilerinde Endovasküler Cerrahi Dışkapı Deneyimi Osman Mavi
SSB-085 / Aortik Kök Ameliyatlarında Del Nido Kardiyoplejisiyle Kan Kardiyoplejisinin Karşılaştırılması Uzman Dr. Yusuf Kuserli (Turkey)
SSB-086 / İlyak Ven Kompresyon Sendromunun (May-Thurner Sendromu) Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Tedavi Yaklaşımlarımız; Stentleme ile Birlikte Farmakomekanik Kateter Yönlendirmeli Tromboliz İsmail Selçuk
SSB-087 / Weaning form LVAD Support Due to Recurrent Pump Thrombosis: Report of 4 Case Series Defne Güneş Ergi
SSB-088 / Koroner Bypass Cerrahisinde MIECC ve Standart CPB Kullanımının Kanama,Transfüzyon Açısından Karşılaştırılması Mustafa Mert Özgür
SSB-089 / Five Year Experience with Comparative Results and Analysis of Risk Factors of Radiofrequency Ablation vs Cyanoacrylate + Foam Closure Technique in Treatment of Venous Insufficiency Sedat Karaca
SSB-090 / Sleeve Gastrektomi ile Venöz Yetmezlik Tedavi Edilebilir mi? Uzman Dr. Deniz Bozdoğan (Turkey)
SSB-091 / COVID-19 Pandemi Döneminde Bir Deneyim: Türk Kalp Damar Cerrahisi Çevrimiçi Yeterlik Sınavı 2020 Hatice Şahin
20.11.2022
08:30 - 09:30

* : Önder Teskin , Hamdi Tokgöz , Abdulkadir Bilgiç , Cüneyt Eriş
SB-033 / Endoskopik Safen Ven Hazırlanması Rutin Uygulamaya Girmelidir Asis.Dr. Ersan Özbudak (Turkey)
SB-034 / Çalışan Kalp ve Konvansiyonel Koroner Revaskülarizasyonda Atriyal Fibrilasyon Uzman Dr. Ayhan Müdüroğlu
SB-035 / Tip A Aort Diseksiyonu Operasyonu Sonrası Erken Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi – Tek Merkezli Çalışma Kübra Gözaçık
SB-037 / On-Pump CABG Olan Diyabetik Hastalarda Preoperatif HbA1c Değerinin Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişimine Etkisi Doç. Dr. Şenol Yavuz
SB-037 / On-Pump CABG Olan Diyabetik Hastalarda Preoperatif HbA1c Değerinin Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişimine Etkisi Betül Çelikkol
SB-038 / İzole AVR Sonrası (dört farklı kapak grubuna göre) PAB Değişimi Abdullah Güner
SB-039 / Robotic Atrial Septal Defect Closure with Valved Pericardial Patch in a Pulmonary Hypertensive Patient Tuna Demirkıran

* : Yard. Doç. Dr. Onursal Buğra (Turkey) , Uzman Dr. Hüseyin Kuplay (Turkey) , Müslüm Polat , Sameh Alagha
SB-041 / Şantsız ve Primer Kapatma Yöntemi İle Karotis Endarterektomi Erken Sonuçlarımız Burak Tantekin
SB-042 / A New Heart Surgery Clinic: Results of 67 Open Heart Surgery in the First Year Burak Tantekin
SB-043 / Evaluation of the Approach to Hemodialysis Vascular Access During the Pandemic Period Güler Gülsen Ersoy
SB-044 / Modifiye Parsiyel Eversiyon Endarterektomi Uygulanan Karotis Arter Hastalarında Sonuçlar ve Sağkalım Beklentisi Emre Pınar
SB-045 / Sol Ventrikül Disfonksiyonu Olan Hastalarda Peroperatif Levosimendan Kullanımının Etkinliği Uzman Dr. Funda Yıldırım
SB-046 / Carotid Endarterectomy in Diabetic Patients Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)
SB-047 / Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Bilgi Kaynağı Olarak Youtube Serkan Mola
SB-048 / Endovascular Repair of Iliac Artery Aneurysms: A Single Center Experience in 10-Years Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)

* : Uzman Dr. Orhan Fındık (Turkey) , Uzman Dr. Muhammed Fatih Yılmaz (Turkey) , İhsan Sami Uyar
SB-049 / Long-term Results with Drug-Eluting Balloons For SFA Lesions in Patients with CLI: Comparison With Results Of Conventional Bypass Surgery Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)
SB-050 / Tip 1 Diseksiyon Cerrahisinde Distal Anastomoz Hattını Korumak için Yeni Bir Strateji Hidayet Demir
SB-051 / COVID-19 Pandemisi Sırasında Koroner Kalp Hastalığı Olan Hastalarda B12 Vitamini Eksikliğinin Yaygınlığı Meral Ekim
SB-052 / Management and Results of Aortic Transections Uzman Dr. Dilşad Şenarslan (Turkey)
SB-053 / İzole Koroner Baypas Cerrahisinde Del-Nido Kardiyopleji Güvenilir mi? Bu Yöntemle Mümkün Olabilir Ferhat Borulu
SB-054 / Minimal İnvaziv Aort Kapak Replasmanı ile Konvansiyel Aort Kapak Replasmanın Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması Rauf Önder
SB-055 / Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Erektil Disfonksiyon Sıklığı Nedir? Melike Elif Açıkel
SB-056 / İzole İliyak Arter Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi Deneyimlerimiz Tolga Onur Badak

* : Zeki Temiztürk , Uzman Dr. Tuncay Erden (Turkey) , Yard. Doç. Dr. Kemalettin Erdem (Turkey) , Uzman Dr. Atıf Yolgösteren (Turkey)
SB-058 / Kliniğimizde Çok Damar MIDCAB Deneyimlerimiz Sinan Çözer
SB-059 / Our Initial Rxperiences for Pulmonary Thromboendarterectomy Surgery Prof.Dr. Ali Gürbüz
SB-060 / Açık Kalp Cerrahisi Operasyonu Olan Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonlu (EF≤35) Hastaların Postoperatif Değerlendirilmesi Cihan Yücel
SB-061 / The Average Diameter of the Dissected Ascending Aorta According to Our Cardiac Centers' Results Mohammad Alsalaldeh
SB-062 / Deep Vein Thrombosis During the Postpartum Period: Usefulness of Cathater-Directed Thrombectomy and Thrombolysis in the Treatment Oğuz Arslantürk
SB-063 / Should Right Internal Thoracic Artery be Applicable for All Patients and Used Routinely in Total Coronary Revascularization via Left Anterior Thoracotomy? TCRAT+R Önder Teskin
SB-069 / Immature Granulocytes In Subacute Lower Extremıty Arterıal Thrombosıs: Can It Support Early Dıagnosıs? Opr.Dr. Burak Tamtekin (Turkey)
SB-070 / Mitral Yetmezlikte Atrial Fibrilasyon Oranları Uzman Dr. Feragat Uygur (Turkey)

* : Uzman Dr. Mustafa Özer Ulukan (Turkey) , Ahmet Ekin , Uzman Dr. Barış Akça (Turkey) , Aşkın Kılıç , Uzman Dr. Ahmet Kırbaş (Turkey) , Doç. Dr. Ahmet Bülent Sarıtaş (Turkey)
SB-001 / İzole Femoropopliteal Arter Hastalığına Bağlı Aralıklı Kladikasyo Şikayeti Olan Hastaların Tedavisinde Endovasküler Girişimlerle, Baypas Greft Cerrahisinin Kısa ve Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması Alper Selim Kocaoğlu
SB-002 / Determinants of in-Hospital Outcomes of CABG With Intra-Aortic Balloon Pump Support in High-Risk Patients with Acute Coronary Syndrome Kamran Musayev
SB-003 / Is Preoperative Vitamin D Level a Risk Factor for Acute Kidney Injury Developing After Cardiopulmonary Bypass? Asis.Dr. Ersin Çelik (Turkey)
SB-004 / Clinical Outcomes of Redo Coronary Artery By-Pass Grafting Surgery Using Thoracotomy and Resternotomy Ömer Faruk Doğan
SB-005 / Sadece Kafa Lambası ile Endoskop ve Kot Retraktörü Kullanmadan Port Access Kalp Cerrahisi: Erken Dönem Sonuçlarımız Zinar Apaydın
SB-006 / Features of Surgical Treatment (repair) of Ventricular Septal Rupture in Patients Operated at Different Times from the Development of Acute Myocardial Infarction Ramil Aliyev
SB-007 / Hemoglobin A1C Levels do not Predict Primary Arteriovenous Fistula Failure in Hemodialysis Patients Betül Nur Keser
SB-008 / Long-Term Results of Tinzaparin for the Treatment of Superficial Vein Thrombosis of the Lower Limbs Chrysanti Papageorgopolou

* : Uzman Dr. Çağrı Düzyol (Turkey) , Uzman Dr. Tamer Turan (Turkey) , Asis.Dr. Mehmet Karaçalılar (Turkey) , Uzman Dr. Emrah Ereren (Turkey)
SB-011 / Recurrent angina after Coronary artery bypass graft surgery, is it really a symptom to be alarmed about? Uzman Dr. Salih Salihi (Turkey)
SB-012 / Stripping ve Endovenöz Ablasyon Operasyonları için Spinal Anesteziye Alternatif: PENG Asis.Dr. Engin Akgül (Turkey)
SB-014 / Mitral Valve Repair with Suture Annuloplasty Instead of Prosthetic Ring Abdullah Doğan
SB-016 / Ülkenin ilk Mitral Homogreftinin Yaşam Öyküsü Osman Nuri Tuncer
SB-065 / Lvadlı ve Kalp Nakilli Hastalarda Covid-19 Enfeksiyonunda Klinik Tecrübemiz Bengi Polen Gündoğdu
SB-066 / Arteriyovenöz Fistül Komplikasyonları: Dev Anevrizma Tamiri ve Fistül Devamlılığı Metin Onur Beyaz
SB-067 / COVID-19 Sürecinde Kalp Transplantasyonunda Akdeniz Üniversitesi Olarak Deneyimimiz Rabia Saygın
SB-068 / Carotid Endarterectomy In The Octogenarian with Contralateral Disease: A Single Center Experience Doç. Dr. Onur Selçuk Göksel (Turkey)

* : Prof.Dr. Noyan Oğuş (Turkey) , Uzman Dr. Sinan Göçer (Turkey) , Aşkın Kılıç
SB-017 / The Pharmacological Effects of Venoactive Drugs Raed Zalloum
SB-019 / Koroner Bypass Cerrahisi Sırasında Uygulanan Hemofiltrasyonun Postoperatif Etkileri Mustafa Gürbüz
SB-020 / Survey-Based Evaluatıon of Cancer Patıents' Satısfactıon and Dısease Experıenced Durıng Central Venous Port Use İbrahim Çağrı Kaya
SB-021 / Alterations in Cerebral Oximeter Measurements in Eversion Carotid Endarterectomy: Isolated or Synchronus with Aortic No Touch Off-Pump Coronary Artery Bypass Mehmet Şanser Ateş
SB-022 / Early-term Outcomes of Carotid Council in the Treatment of Carotid Arterial Diseases Uzman Dr. İsmail Cihan Özbek (Turkey)
SB-023 / Uzak İskemik Önkoşullandırma Beyin Korumada Etkin mi ? Sıçanlarda Deneysel Karotis Arter Cerrahisi Modeli Fatih Özdemir
SB-024 / Venöz Yetmezlikte Skleroterapi Deneyimlerimiz Muhammet Murat Cantürk

* : Yard. Doç. Dr. Orhan Bozoğlan (Turkey) , Uzman Dr. Şadan Yavuz (Turkey)
* : Didem Melis Öztaş , Uzman Dr. Kazım Ergüneş (Turkey)
SB-025 / Endovenöz Radyofrekans Ablassyonda Sedasyon Ve Lokal Anestezi Karşılaştırılması Muhammet Murat Cantürk
SB-026 / Koroner Revaskülarizasyon Hastalarında Cerrahi Sonrası Erken Derlenme (ERAS) Uygulamalarının Klinik Sonuçlara Etkisi Prof.Dr. Serdar Günaydın
SB-027 / Tromboanjitis Obliterans Hastalığının Moleküler Patogenezinde Endotelin-1 Geni ve Reseptörlerinin Rolünün Biyoenformatik Yaklaşımla Veritabanları Üzerinden Araştırılması İrem Canıaz
SB-028 / Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Cerrahi Alan Enfeksiyonu Vakalarının Mevsimsel Dağılımının İncelenmesi Fatih Kızılyel
SB-029 / Mini Sternotomi ile Aort Kapak Replasmanı Sırasında Santral Kanülasyonu Femoral Arter Kanülasyonundan Daha İyi midir? Uzman Dr. Salih Salihi (Turkey)
SB-030 / Kapak Replasmanı Sonrası Taburculuk ve ilk Kontrol INR Değerleri Arasındaki Değişkenlik: Erken Dönem INR Düzeyleri Tamer Cebe
SB-031 / Sternotomi ile Yapılan Kalp Cerrahisi Olgularında Gelişen Sternal Dehissensin Plak ile Tedavisinin Erken ve Orta Dönem Sonuçları Ahmet Süha Arslan
SB-032 / Enfekte Greft Operasyonlarında Postoperatif Prognoz Belirteçlerinin İrdelenmesi Uzman Dr. Serkan Ketenciler (Turkey)
20.11.2022
09:00 - 10:00

* : Prof.Dr. Gökhan İpek , Prof.Dr. Murat Güvener , Doç. Dr. Ozan Erbasan
* : Uzman Dr. Vedat Bakuy , Doç. Dr. Bahadır Gültekin , Mehmet Erin Tüysüz , Yard. Doç. Dr. Gündüz Yümün (Turkey) , Doç. Dr. Suat Canbaz , Abdullah Kemal Tuygun
Uzman Dr. Alpaslan Telli (Turkey) (08:30 - 08:36)
Levent Ceylan (08:36 - 08:42)
Asis.Dr. İzzet Hafez (Turkey) (08:42 - 08:48)
Alper Selim Kocaoğlu (08:48 - 08:54)
Uzman Dr. Hakan Parlar (Turkey) (08:54 - 09:00)
Mehmet Ali Yürük (09:00 - 09:06)
Uzman Dr. Orhan Gökalp (09:06 - 09:12)
(09:12 - 09:30)

* : Prof.Dr. Muharrem İsmail Badak , Sedat Kalaycıoğlu , Prof.Dr. Erdal Ege (Turkey) , Asis.Dr. Berk Arapi (Turkey) , Prof.Dr. Gökhan Önem (Turkey)
Suna Aydın
Mustafa Etli
Görkem Yiğit
Uzman Dr. Mücahit Demirtaş (Turkey)
Altay Nihat Acar
Uzman Dr. Yasin Güzel (Turkey)
Necmettin Yakut

* : Prof.Dr. Erkan Kuralay (Turkey) , Uzman Dr. Ali Fedakar (Turkey) , Doç. Dr. Ali Vefa Özcan (Turkey)
Gülen Sezer Alptekin
Hasan Toz
Uzman Dr. Dilşad Şenarslan (Turkey)
Sinan Erkul
Uzman Dr. Veysel Başar
Sertan Özyalçın
Engin Tulukoğlu (Turkey)
20.11.2022
09:30 - 09:45

20.11.2022
09:45 - 10:45

* : Prof.Dr. Selim Erentürk , Uzman Dr. Cenk Eray Yıldız (Turkey)
SB-097 / Kardiyak Cerrahiden Sonra Erken Ekstübasyonun Sonuçlara Etkisi Asis.Dr. Selen Öztürk (Turkey)
SB-098 / Minimal İnvaziv ASD Ameliyatlarında Uyguladığımız Modifiye Periferik Kanülasyon Yöntemimiz Nigar Kazımzade
SB-099 / Ventriküler Septal Defekt Kapamada Cerrahi ve Transkateter Yöntemlerin Operasyon Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Doppler Ekokardiyografi ile Karşılaştırılması Zeynep Bilge Yılmaz
SB-100 / Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde Femoral Arter Kanülasyonunda Greft Kullanımı: Ne Zaman, Hangi Hasta? Ramazan Akal
SB-101 / Is Single Femoral Vein Cannulation Safe in Minimally Invasive Cardiac Surgery? Sedat Karaca
SB-102 / Comparison of Ekos and Angıojet Treatment Used in Patients with Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis in Term of Complication and Recurrence Fatma Akça
SB-103 / Early Outcomes of MIDCAB, a Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Surgery İzzatullah Jelalzai
SB-104 / Supra-Aortik Debranching ve TEVAR Uygulanan Hastaların Orta Dönem Sonuçlarla Birlikte Değerlendirilmesi Mustafa Dağlı

* : Uzman Dr. Fahri Hayri Atlı (Turkey) , Hakan Akbayrak , Uzman Dr. Osman Fazlıoğulları (Turkey)
SB-105 / Akut Pulmoner Embolide KataterTemelli Fibrinolitik ve Ultrasonografik (The Ekosonic Endovascular System. EKOS®) Tedavi Deneyimlerimiz Uzman Dr. Eyüp Murat Ökten (Turkey)
SB-106 / Hasta Kan Yönetimi ile Takip Edilen Hastalarda 18 Aylık Klinik Bulgularımız Ahmet Daylan
SB-107 / Popliteal Arter Anevrizması Açık Onarımı, Hasta Serisi Salih Anıl Boğa
SB-108 / Dar Aortik Anulusa Sahip Hastalarda Nunez Tip Aort Kök Genişletme ile Yapılan Avr Sonuçlarının Değerlendirilmesi Yusuf Kağan Poçan
SB-109 / Akut tip A Aort Diseksiyonu Cerrahisinde Erken Dönem Mortalitede Uzamış Kardiopulmoner Baypass, Krossklemp ve Unilateral Selektif Serebral Perfüzyon Süresi Risk Faktörü Müdür? Prof.Dr. Nevzat Erdil
SB-110 / Açık Kalp Cerrahisinde, Sternotomi Komplikasyonları Açısından Preop Riskli Hastalarda Plak ile Sabitlemenin Yara Yeri Komplikasyonlarını Önlemede Etkisi Zeki Kılıç
SB-111 / Yeni başlayacaklar için Sol Anterior Mini-Torakotomi ve Babliak Ekartör Yardımı ile Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisi Tecrübemiz ve Sonuçları Uzman Dr. Volkan Yurtman (Turkey)
SB-112 / The relationship Between Cardioplegia Delivery Method and Mid-term Recurrence of Atrial Fibrillation after Isolated Coronary Artery Bypass Grafting Hüseyin Anasız (Turkey)

* : Burçin Karademir , Uzman Dr. Durmuş Alper Görür (Turkey) , İbrahim Uyar , İbrahim Murat Özgüler
SB-113 / Kardiyopulmoner Bypass Eşliğinde İzole Koroner Arter Bypass Ameliyatı Yapılan Hastalarda İnflamasyon Parametreleri ile Postoperatif Yeni Gelişen Atrial Fibrilasyon İlişkisi Cihan Yetiş
SB-114 / Kateterizasyonuna Sekonder Retrograd Tip A Aort Diseksiyonu Salih Tüysüz
SB-115 / Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Komplikasyonların Sıklığı ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki Hakkı Kürşat Çetin
SB-116 / Long-Term Outcomes of Ablative Polymerization with Cyanoacrylate Glue in the Treatment of Refluxing Saphenous Veins: A Single Center Prospective Abservational Study Uzman Dr. Eyüp Serhat Çalık (Turkey)
SB-117 / Infrarenal Abdominal Aort Anevrizması İle Koroner Arter Anevrizması Bulunan Hastanın Yönetimi Arif Oktay Karslıoğlu
SB-118 / İliak Lezyonlarda Endovasküler Girişimi ve Cerrahi Girişim Sonrası Renal Hasarın Karşılaştırılması Halit Er
SB-119 / Minimal İnvaziv Dikişsiz Aort Kapak Değişimi Hastane Yatış Süresini Kısaltır: Bir Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi Emre Yaşar
SB-120 / EVAR /TEVAR İşlemleri Öncesi Rutin Hidrasyon Uygulamasının İşlem Sonrası Akut Böbrek Hasarına Karşı Koruyuculuğu Berat Hasbal

* : Bülent Polat , Asis.Dr. Engin Akgül (Turkey) , Asis.Dr. Mustafa Dağlı (Turkey)
SB-121 / Perikardiyal Efüzyonların Cerrahi Tedavisinde Takip Sonuçlarımız Burhan Küçük
SB-122 / Midterm Outcomes of Elective EVAR in Elderly Patients: When it is too old? Gökay Deniz
SB-123 / El Yapımı Pulmoner Kapaklı Konduit Hazırlama Teknikleri ve Replasman Sonrası Kısa-Orta Dönem Takip Sonuçları Alican Vuran
SB-124 / Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Planlanan Hastalarda Anksiyete Düzeyinin Postoperatif Yaşam Kalitesine Etkisi Asis.Dr. İzzet Emir (Turkey)
SB-125 / Sol Ön İnen Koroner Arter Endarterektomilerin Erken ve Orta Dönem Sonuçları Hasan Atilla Keskin
SB-126 / Analysis of Adult Right-sided Intra-cardiac Masses: A Case Series and Review Serenay Ersoy
SB-127 / Dar Aortik Annulusta Aort Kapak Replasmanı için Tercihler Uzman Dr. Yavuz Arslanoğlu (Turkey)
SB-128 / İliak Arter Lezyonlarında İmplant Edilen Farklı Stent Türlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi Yusuf Kağan Poçan

* : Özkan Kantarcı , İlknur Akdemir , Uzman Dr. Ufuk Çiloğlu , Yard. Doç. Dr. Ali Kemal Gür (Turkey)
SB-009 / Cardiovascular Surgery after Recovery from Covid-19 in Patients with Post-Sequela Covid-19 Infection Ömer Faruk Doğan
SB-010 / Factors Associated with Medication Non-Adherence Among Patients on Hemodialysis: A Cross-Sectional Study Ülkü Nur Kırman
SB-015 / How Effective is Cyanoacrylate Closure in Small Saphenous Vein Insufficiency? A Single Center Experience Görkem Yiğit
SB-013 / Postkardiyotomi Sendromu Gelişen Erişkin Hastalarda Açık Sternum Stratejisi; Risk Faktörleri ve Erken Dönem Sonuçları Sameh Alagha
SB-040 / Yüksek Riskli Hastalarda Sternum Kapama Yöntemleri Metin Onur Beyaz
SB-057 / Kardiyopulmoner Baypas Kullanarak veya Çalışan Kalp Tekniği ile Yapılan Koroner Arter Baypas Operasyonları Sonrası Miyokard Hasarının Değerlendirilmesi Opr.Dr. Burak Tamtekin (Turkey)
SB-064 / Asemptomatik Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları Metin Onur Beyaz
SB-071 / Morbid Obez Hastalarda Koroner Arter By-pass Cerrahisinin Erken Dönem Sonuçları Emine Aleyna Eroğlu
SB-072 / LVAD Uygulanmış Hastalarda Tanısal ve Kalp Dışı Operatif Girişimlere Yaklaşım Hakan Kilercik

* : Asis.Dr. Ersan Özbudak (Turkey) , Uzman Dr. Deniz Bozdoğan (Turkey) , Uzman Dr. Hakan Saçlı , Tamer Türk
SB-073 / Kapak Replasmanı Planlanan Hastalarda Operasyon Öncesi Üriner Sistem Enfeksiyonu Sıklığı ve Profil Dağılımı Bedirhan Buğra Bayıcı
SB-075 / Merkezimizde 2010-2020 Yılları Arasında Aorta-Koroner Bypass Operasyonu Yapılan Hastaların Demografik Verileri ve Mortalite Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Onur Benli
SB-076 / Karotid Endarterektomi’de Modifiye Eversiyon Tekniğinin Geleneksel Tekniklerle Karşılaştırılması Denizhan Akpınar
SB-077 / Popliteal Arter Anevrizmasında Açık Cerrahi Tecrübelerimiz: 5 Yıllık Deneyimlerimiz İlknur Apaydın Erarslan
SB-078 / Mid-Term Results of Hybrid Peripheral Vascular Interventions Levent Altınay
SB-079 / Koroner Arter Bypass Greft Sonrası Atriyal Fibrilasyon Gelişiminin Olumsuz Klinik Sonuçlar ile İlişkisi Halil Emre Özlü
SB-080 / Farklı Bir Del Nino Kardiyoplejisi Uygulaması ve Kristalloid Kan Kardiyoplejisi Uygulamasının Aritmi ve Erken Postoperatif Sonuçlara Etkisinin Karşılaştırılması Ferhat Borulu

* : Rahmi Zeybek , Asis.Dr. Ali Özerdem (Turkey) , Doç. Dr. Erdem Ali Özkısacık (Turkey) , Uzman Dr. Murat Arı (Turkey)
SB-081 / Pompa Akım Tipinin(pulsatil/nonpulsatil) Postoperatif Nörokognitf Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması Ferhat Borulu
SB-082 / Surgery Procedure and Inflammatory Predictors: Can it Really Predict? Uzman Dr. Atilla Orhan (Turkey)
SB-083 / Koroner Arter Bypass Grefti ile Kombine Mitral Kapak Replasmanında Del Nido Kardiyopleji ile Kan Kardiyoplejisinin Karşılaştırılması Uzman Dr. Ali Aycan Kavala
SB-084 / Hemodiyalize Bağımlı Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Arteriovenoz Fistül Oluşturmak için Greft Kullanımı ve Sonuçları Rukiye Derin Atabey
SB-085 / Koroner Arter Baypass Cerrahisi Sonrası Sternum Kapama Yöntemleri Mehmet Ali Yeşiltaş
SB-086 / Koroner Arter Bypass Cerrahisi Öncesi Usg ile Karotis Arter Darlığının Değerlendirilmesi Selim Tümkaya
SB-087 / Management And Midterm Results of Acute Type A Aortic Dissection Asis.Dr. Seymur Musayev
SB-088 / Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmaları Endovasküler Girişimlerinde Klinik Sonuçlarımız Onur Emre Satılmış

* : Uzman Dr. Rezan Aksoy , Uzman Dr. Barış Uymaz (Turkey) , Uzman Dr. Murat Songur (Turkey) , Doç. Dr. Abdurrahman Ekinci (Turkey) , Asis.Dr. Feyzullah Gümüşçü (Turkey)
SB-089 / The Quality Of Life Of Patients With Coronary Heart Disease Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Grafting Or Concomitant Mitral Surgery Emin Gurbanov
SB-090 / Deksmedetomidine ve Propofol Sedasyonunun Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması Mustafa Şimşek
SB-091 / Tricuspid Valve Replacement in Patients with Cirrhosis: Not a Big Issue? Melih Alma
SB-092 / Maskeli Hipertansiyon ve P Dalga Dispersiyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Asis.Dr. Şenel Altun (Turkey)
SB-093 / Erişkin Kalp Damar Cerrahisinde Kullanılan Ototransfüzyon Cihazında Postoperatif Efektif Drenaj Takibinin Sağlanması Uğur Şener
SB-094 / Minimal İnvaziv Atriyal Septal Defekt Onarım Cerrahisi Sonuçlarımız: Retrospektif İnceleme Uzman Dr. Saygın Türkyılmaz (Turkey)
SB-095 / Kalp Cerrahisi Sonrasında İntraabdominal Basınç Artışına Neden Olan Preoperatif Etkenlerin Belirlenmesi Asis.Dr. Selen Öztürk (Turkey)
SB-096 / Cerrahi Revaskulyarizasyonla Birlikte İtramiokardial Otoloq Kök Hücre İmplantasyonu Uyguladığımız Hastaların Erken Dönem Sonuçları:Merkezi Klinik Deneyimi Nigar Kazımzade
20.11.2022
10:00 - 10:15

20.11.2022
10:15 - 11:15

* : Hayrettin Tekümit , Uzman Dr. Gökçe Şirin (Turkey) , Doç. Dr. Yüksel Dereli
Hüseyin Sicim
F. Nur Tomakin
Yiğit Kılıç
Uzman Dr. Mine Yılmaz (Turkey)
Uzman Dr. Volkan Yurtman (Turkey)

* : Prof.Dr. İbrahim Ufuk Alpagut , Doç. Dr. Sadi Kaplan (Turkey) , Emin Tireli , Prof.Dr. Ali Sarıgül (Turkey) , Uzman Dr. Gökhan Özerdem (Turkey) , Yard. Doç. Dr. Hüseyin Ali Tünel (Turkey)
Uzman Dr. Ahmet Dolapoğlu
Doç. Dr. Serkan Durdu
Mesut Engin
Mugisha Markıor Kyaruzi
Asis.Dr. Oğuz Konukoğlu (Turkey)
Mohammad Alsalaldeh
Yasin Özden
Uzman Dr. Tevfik Güneş (Turkey)

* : Doç. Dr. Yavuz Enç (Turkey) , Doç. Dr. Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu , Kasım Doğan , Dr. Hakan Poyrazoğlu
Jabir Gulmaliyev
Servet Ergün
Gökalp Güzel
Mehmet Şanser Ateş
Mehmet Biçer
20.11.2022
10:45 - 11:00

20.11.2022
11:00 - 12:00

* : Asis.Dr. Selen Öztürk (Turkey) , Uzman Dr. Aydemir Koçarslan (Turkey) , Deniz Sarp Beyazpınar
SB-161 / Analysis of Human Nails By Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: Comparison of the Nails of Healthy Individuals and Patient with Venous Thrombosis Yard. Doç. Dr. Gündüz Yümün (Turkey)
SB-162 / Takayasu Arteritinin Cerrahi Yaklaşımı: 6 Olgu ile Tecrübemiz Ali Doğan
SB-163 / Yaşlı Hastalarda (65 yaş üstü) Acil Koroner Arter Bypass Cerrahisi Prof.Dr. Nevzat Erdil
SB-164 / Ten Years of Experience of a Center in Tricuspid Valve Replacement Salih Güler
SB-165 / Periferik Damar Hastalarının Doğru Hekime ve Branşa Ulaşma Durumunun Değerlendirilmesi Mustafa Furkan Tanış
SB-166 / Surgical Treatment of Prosthetic Valve Endocarditis: A Single-Center Experience Cevat Ahmet Sert
SB-167 / Koroner By-pass Operasyonu Yapılan Hastaların Preoperatif ACEF Skoru Ve EUROSCORE’larının Postoperatif Sonuçlarının Karşılaştırılması Murat Yüksel
SB-168 / Redo Arcus Aorta Cerrahisi Deneyimimiz ve Sonuçlarımız Hidayet Demir

* : Yard. Doç. Dr. Gökhan İlhan (Turkey) , Ünsal Vural , Prof.Dr. Alper Sami Kunt (Turkey)
SB-169 / The Role of D-Dimer Testing in the Evaluation of DVT Recurrence Barış Dönmez (Turkey)
SB-170 / A Retrospective Comparison on the Treatment of Superficial Vein Thrombosis: Rivaroxaban Versus Enoxaparin Gökay Deniz
SB-171 / Dejenere Boyunlu Abdominal Aort Anevrizma Olgusunda Ekstra Oversize Edilmiş Evar Ana Gövdede Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Infolding ve Endovasküler Tedavisi İbrahim Duvan
SB-172 / Orta İskemik Mitral Yetmezlikte İzole Off-Pump Koroner Arter Bypass Cerrahisi Gülen Sezer Alptekin
SB-173 / Spinal Cord Preconditioning in Thoracic Aortic Surgery: A Systematic Analysis of Translational Studies Davut Çekmecelioğlu
SB-174 / Renal Cell Carcinoma With Thrombus Extension to the IVC: Single Center Experience Çiğdem Üstünışık
SB-175 / “Ön-Mini Torakotomi” Yaklaşımı ile Açık Kalp Ameliyatları: Kısa-Orta Vade Sonuçlarımız Halit Yerebakan
SB-176 / Living With HeartMate II Left Ventricular Assist Device for Ten Years Mehmet Cahit Sarıcaoğlu

* : Uzman Dr. Yasin Ay (Turkey) , Bülent Meşe , Hasan İner
SB-177 / Kapak Hastalarında Prognostik Nutrisonel İndeks(PNI) Cerrahi Sonrası Mortailte Belirteci Olabilir mi? Rıfat Özmen
SB-178 / The Effects of Pump Oxygenator On Blood Product Usage During On-pump Isolated Coronary Artery Bypass Surgery Ahmet Zengin
SB-179 / Kardiyak Cerrahide Transpulmoner Termodilüsyon Monitorizasyonu ve Geleneksel Yöntemlerle Takip Edilen Hastaların Postoperatif Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması Uzman Dr. Serkan Ertugay
SB-180 / EVAR Sonrası Boyun Morfolojisindeki Değişiklikler Asis.Dr. Bahadır Aytekin (Turkey)
SB-181 / An Update On Endoleak Management: Midterm Outcomes of A Single Center Experience Uzman Dr. Göktan Aşkın (Turkey)
SB-182 / Endovasküler Embolizasyon Tecrübemiz Hakan Barutca
SB-184 / Tıp Öğrencilerinin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlığına Yönelik Görüşleri Cemre Karabacak

* : Uzman Dr. Burak Erdolu (Turkey) , Uzman Dr. Mutlu Şenocak (Turkey) , Asis.Dr. İhsan Alur (Turkey) , Mehmet Yazar
SB-129 / Karotis Arter Cerrahisinde Konvansiyonel ve Eversiyon Endarterektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Lokman Yalçın
SB-130 / İzole Koroner Bypass Cerrahisi Yapılan Diyabetik Hasta Grubunda Geri Ödeme Sistemi ve EUROSCORE 2 Risk Düzeylerinin Morbiditeyi Öngörme Açısından Karşılaştırılması Ahmet Demir
SB-131 / Fonksiyonel Triküspid Yetmezliğinde Ring Anuloplasti ve Kay Anuloplastinin Karşılaştırılması Emre Yaşar
SB-132 / Minimal İnvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Cerrahisi Erken Dönem Sonuçlarımız Uzman Dr. Ahmet Arnaz (Turkey)
SB-133 / İliak Arter Hastalıklarında Endovasküler ve Cerrahi Tedavinin Maliyet ve Etkinlik Açısından Karşılaştırılması Mehmet Rum
SB-134 / Comparative Analysis of Medical Treatments for Venous Insufficiency Using Fuzzy-Promethee Uzman Dr. Barçın Özcem (Turkey)
SB-135 / The Cryo Ablation Procedure is Now a Routine Method in Minimal Surgery as Well as Conventional Valve Surgery Almazbek Akhmedov
SB-136 / Arkus Aorta Patolojilerinin Hibrid Tedavisi Sinan Erkul
SB-183 / Mitral Liflet Prolapsu Tamir Cerrahisinde PTFE Sütur ile Neokorda Tekniği Ayla Aksoy

* : Hakan Hançer , Uzman Dr. Mehmet Beşir Akpınar (Turkey) , Yard. Doç. Dr. Ahmet Çalışkan (Turkey)
SB-138 / Semptomatik/Asemptomatik Karotis Arter Stenozunda Karotis Plak Yapısının Rolü Didem Melis Öztaş
SB-139 / Elektif İzole Asendan Aort Anevrizma Cerrahisinde Sıfır Mortalite Mümkün mü? 4 yıllık Deneyimimiz Hidayet Demir
SB-140 / Yüksek Riskli Hastalarda Titanyum Rijit Sternum Plakları Sonrası Neler Değişti? Uzman Dr. Cem Atik (Turkey)
SB-141 / TAVI de Başlangıç: Balon ve Self Expandable Kapak Farkları Uzman Dr. Ahmet Dolapoğlu
SB-142 / Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Vertebrobaziler Yetmezlik İnsidansı Uzman Dr. Tamer Kehlibar
SB-143 / Spinal Cord İnjury and Our Experience Yusuf Çorbacıoğlu
SB-144 / The Effect of Del Nido Cardioplegia on Myocardial Protection and Arrhythmia Uzman Dr. Cem Atik (Turkey)
SB-074 / “Excel Trıals” Tartışmaları Işığında Koroner Arter Hastalıklarında Moleküler ve Mekonobiyolojik Yaklaşım: Ne Yapmalı? Prof.Dr. Selim Erentürk

* : Asis.Dr. Ali Önder Kılıç (Turkey)
* : Aytaç Çalışkan , Davut Azboy
SB-145 / Koroner Arter Bypass Greftleme Sonrası Safen Ven Grefti Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi: Risk Faktörleri ve Sonuçları Burak Koçak
SB-146 / Protez Kapak Disfonksiyonlarının Cerrahi Tedavisi Mehmet Nuri Karabulut
SB-147 / Octogenarianlarda Koroner Arter Bypass Cerrahisi Lokman Yalçın
SB-148 / 5-Year Clinical Results of 1073 Patients with Varicose Veins Treated Using Radiofrequency Ablation, Endovenous Laser Ablation and Cyanoacrylate Embolization Uzman Dr. Cem Atik (Turkey)
SB-149 / Endoskopik Safen Ven Hazırlanması; Rutin Çıkarılmaya Geçilebilir mi? Uzman Dr. Tevfik Güneş (Turkey)
SB-150 / Açık Kalp Cerrahisinde Hücre Koruyucu (Cell Saver) Yönteminin Post Operatif Kan Ürünleri Transfüzyonu ve Post Operatif Akut Renal Yetmezlik Gelişimi Üzerine Etkisi Gürkan Demirdizen
SB-151 / Minimal İnvaziv Koroner Baypasta Üç Damar Hastalığında Posterior Koroner Arterlere Yaklaşım; Pozisyonlanmaya Farklı Bir Bakış Uzman Dr. Tevfik Güneş (Turkey)
SB-152 / Yeni Kurulan Merkezimizde İzole Triküspit Kapak Replasmanı Sonuçları Mustafa Karaarslan

* : Fatih Avni Bayraktar , Mehmet Çeber , Ayşen Yaprak Engin
SB-153 / İnfektif Endokardit Nedeni ile Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Demografik ve Operatif Özellikleri, Komplikasyonlar ve Tedavi Yaklaşımları: Tek Merkez 2 Yıllık Deneyim Gökhan Güneş
SB-154 / Tevar Uygulaması Sonrası Gelişen Serebrovasküler Olayların Değerlendirilmesi Ferhat Tümkaya
SB-155 / Kapak Replasmanı Planlanan Hastalarda Preoperarif Diş Tedavisi Gerekliliği İnsidansı ve Profili Aykan Atambay
SB-156 / Obez ve Morbid Obez Hastalarında Profilaktik Sternal Fiksasyon; Titanyum Plak Kullanımı Uzman Dr. Tevfik Güneş (Turkey)
SB-157 / Akut Ekstremite İskemisi Nedeni ile Embolektomi Yapılan Olgularda Klinikopatolojik Korrelasyon Abdülkerim Buğra
SB-158 / Sol Ventrikül Anevrizması Nedeni ile Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Demografi ve Operatif Özellikleri,Komplikasyonlar ve Tedavi Yaklaşımları: Tek Merkez 2 Yıllık Deneyim Gökhan Güneş
SB-159 / Patients Who Had Cryoablation for Atrial Fibrillation in Addition to Mitral Valve Surgery: Early and Mid-Term Results Uzman Dr. Abdurrahim Çolak (Turkey)
SB-160 / Hibrit Ameliyathanenin Araştırma Görevlisi Eğitimindeki Rolü Mustafa Furkan Tanış