BRIEFCASE

This is your virtual congress bag. You can view congress announcements, abstract and final program book. You can also add the files from the download centers located on the virtual booths here, and then save them all to your computer with the download option.

Favorites

Content 1 English

Faculty Members

IMPORTANT NOTE: Virtual meeting time indicated in the scientific program is expressed as GMT Time Zone. Please check time as per your timezone

Cafer Abbasoğlu
Turkey
*
Start Time
18:40
End Time
19:30
Aysel Acar
*
Start Time
11:00
End Time
11:40
Altay Nihat Acar
Oya Acar Malkoç
*
Start Time
14:00
End Time
15:00
Murat Acarel
*
Start Time
12:20
End Time
13:00
*
Start Time
18:40
End Time
19:30
Melike Elif Açıkel
*SB-055 / Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Erektil Disfonksiyon Sıklığı Nedir?
Start Time
End Time
Fatih Ada
*EP-098 / Late Stage Aneurysm Formation in a Biological Vascular Graft
Start Time
End Time
*EP-099 / Manifestation of Clear Cell Renal Carcinoma Skin Metastasis as Thrombosed Varicose Vein
Start Time
End Time
*EP-117 / Internal Carotid Artery Entrapment Syndrome Caused by the Hyoid Bone
Start Time
End Time
Füsun Afşar
*
Start Time
15:20
End Time
16:20
*HSB-40 / Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathane ve Yoğun Bakımında Çalışan Hemşirelerin “Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği’ ile Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
Start Time
End Time
Salvatore Agati
Start Time
10:30
End Time
10:42
Ahmet Arif Ağlar
Start Time
16:20
End Time
16:25
Musa Ağrış
*
Start Time
13:30
End Time
14:00
Kamran Ahmadov
*KSB-004 / Comparison of Surgical and Balloon Angioplasty Treatment for Critical Coarctation of Aorta in Neonates and Young Children
Start Time
End Time
Könül Ahmedova
*SSB-048 / Determinants of Early Outcomes after Infective Endocarditis Surgery
Start Time
End Time
Enis Can Ahmet
*HSB-15 / Elektif Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda ERAS Protokolü Deneyimimiz
Start Time
End Time
Adnan Ak
Turkey
Start Time
09:00
End Time
09:05
Serap Aykut Aka
*
Start Time
10:30
End Time
11:40
Ramazan Akal
*EP-103 / Chronic Type A Aortic Dissection with Aortic Aneurysm
Start Time
End Time
*SB-100 / Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde Femoral Arter Kanülasyonunda Greft Kullanımı: Ne Zaman, Hangi Hasta?
Start Time
End Time
Burhan Akalan
*HSB-11 / Yoğun Bakımda Kalp Yetmezliği Tanısı ile Yatan Hastalarda Dekübit Oluşma Riski ve Hemşirelik Bakımının Önemi
Start Time
End Time
İlker Akar
Turkey
*
Start Time
14:00
End Time
15:45
Ahmet Rüçhan Akar
*
Start Time
08:50
End Time
10:10
*
Start Time
10:00
End Time
17:00
*
Start Time
11:00
End Time
12:00
*
Start Time
15:20
End Time
16:00
*EP-090 / Contemporary Surgical Techniques for Post-MI Ventricular Septal Rupture: A Single Bovine Patch for Defect Closure, Infarct Exclusion, and Left Ventriculotomy Closure
Start Time
End Time
*
Start Time
12:00
End Time
12:40
Start Time
End Time
*
Start Time
15:00
End Time
17:00
Mehmet Akar
*PSB-03 / Erişkin Kardiyak Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi ve Del Nido Kardiyopleji Solüsyonunun Sistemik Etkisinin Karşılaştırılması
Start Time
End Time
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
Tankut Hakkı Akay
*
Start Time
11:00
End Time
12:00
*
Start Time
14:00
End Time
14:30
*
Start Time
15:20
End Time
16:00
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
Start Time
16:34
End Time
16:44
Start Time
End Time
Mehmet Hakan Akay
Start Time
14:40
End Time
14:50
*
Start Time
10:00
End Time
11:00
Mustafa Haluk Akbaş
*
Start Time
09:00
End Time
10:10
Dilek Akbaş
Start Time
15:40
End Time
15:50
Hakan Akbayrak
*
Start Time
09:45
End Time
10:45
Birkan Akbulut
Turkey
*
Start Time
14:00
End Time
15:45
Mustafa Akbulut
Turkey
*
Start Time
16:15
End Time
17:45
Selime Esra Akbulut
*
Start Time
15:20
End Time
16:00
Barış Akça
Turkey
*
Start Time
08:30
End Time
09:30
Fatma Akça
*EP-148 / Papillary Fibroelastoma of the Aortic Valve -A Case Report
Start Time
End Time
*SB-102 / Comparison of Ekos and Angıojet Treatment Used in Patients with Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis in Term of Complication and Recurrence
Start Time
End Time
Efsun Kıratoğlu Akçar
*
Start Time
12:00
End Time
12:40
Atıf Akçevin
*
Start Time
14:00
End Time
15:00
Banu Bahriye Akdağ
*
Start Time
12:20
End Time
13:00
İlknur Akdemir
*
Start Time
09:45
End Time
10:45
Mustafa Akdi
*
Start Time
15:00
End Time
15:15
Birol Akdoğan
*EP-051 / Symptomatic Carotid Artery Dissection due to Eagle Syndrome
Start Time
End Time
*EP-074 / Stroke After Acute Type-A Aortic Dissection Repairment Surgery with Dual Arterial Cannulation: A Case Report
Start Time
End Time
Engin Akgül
Turkey
*SB-012 / Stripping ve Endovenöz Ablasyon Operasyonları için Spinal Anesteziye Alternatif: PENG
Start Time
End Time
*
Start Time
09:45
End Time
10:45
Buket Akgül
*HSB-23 / Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemizde Yatan Hastaların Nütrisyon Riski Değerlendirmesi
Start Time
End Time
Almazbek Akhmedov
*SB-135 / The Cryo Ablation Procedure is Now a Routine Method in Minimal Surgery as Well as Conventional Valve Surgery
Start Time
End Time
Rahime Akın
*PSB-09 / Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Arteriyel Çıkış ve Venöz Giriş Kan Isısı ile Rektal Isı ve Nazofarengeal Isı Arasındaki Fark Değerlendirmesi
Start Time
End Time
Tülay Akın
*HSB-14 / Ventriküler Destek Cihazı Uygulanan Hastalarda Nütrisyonel Değerlendirme: Sistematik Derleme
Start Time
End Time
*HSB-32 / Covid-19 Pandemisinin Kalp Akciğer Transplantasyon Yoğun Bakıma Yansımaları: Nasıl Yönettik?
Start Time
End Time
Tuğçe Akın
*SSB-029 / Atrial Septal Defekti Olan Hastalarda Defektin Transkateter ve Cerrahi Yöntemlerle Kapatılmasının Kardiyak Fonksiyonlar ve Anatomik Değişimler Üzerindeki Etkilerinin Renkli Doppler Transtorasik Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
Start Time
End Time
Esat Akıncı
*
Start Time
09:00
End Time
10:10
Bekir Boğaçhan Akkaya
*
Start Time
17:15
End Time
17:30
Mehmet Beşir Akpınar
Turkey
*
Start Time
11:00
End Time
12:00
Edanur Akpınar
Start Time
12:26
End Time
12:32
Denizhan Akpınar
*SB-076 / Karotid Endarterektomi’de Modifiye Eversiyon Tekniğinin Geleneksel Tekniklerle Karşılaştırılması
Start Time
End Time
Rezan Aksoy
*
Start Time
14:30
End Time
16:00
*EP-126 / A Patient who had a Total Situs Inversus with Dextrocardia and Partial Anterior Papillary Muscle Rupture who underwent Successful Mitral valve Repair with Coronary Revascularization
Start Time
End Time
*ÖSB-24 / Sulodexide Protected the Heart Against Ischemia/Reperfusion Injury by Reducing Oxidative Stress, Inflammation, and Apoptosis in the Isolated Rat Heart
Start Time
End Time
*
Start Time
09:45
End Time
10:45
Ahmet Aksoy
Turkey
*
Start Time
15:30
End Time
15:45
Ayla Aksoy
*SB-183 / Mitral Liflet Prolapsu Tamir Cerrahisinde PTFE Sütur ile Neokorda Tekniği
Start Time
End Time
Ayşen Aksöyek
Turkey
*
Start Time
16:15
End Time
17:45
Volkan Aksu
Turkey
*
Start Time
19:15
End Time
19:30
Timuçin Aksu
*EP-029 / Sağ Ventrikülde Bir Dev: Kalbin Kalsifiye Amorf Tümörü
Start Time
End Time
Start Time
09:30
End Time
09:40
Arzu Aktaş
*HSB-06 / Ameliyathane Hemşirelerinde Venöz Yetmezlik Semptomları ve Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi
Start Time
End Time
Özlem Akyüz
*
Start Time
14:00
End Time
15:00
*
Start Time
15:20
End Time
16:20
Start Time
15:30
End Time
15:40
Muhammed Akyüz
Start Time
09:55
End Time
10:05
Sameh Alagha
*
Start Time
08:30
End Time
09:30
*SB-013 / Postkardiyotomi Sendromu Gelişen Erişkin Hastalarda Açık Sternum Stratejisi; Risk Faktörleri ve Erken Dönem Sonuçları
Start Time
End Time
İlker Alat
Turkey
*EP-143 / Güncel Literatür Bilgisi ve Kılavuzlar Eşliğinde Nadir Olgu: Bilateral Renal Arter Anevrizması
Start Time
End Time
*EP-120 / Hockey Stıck İnsizyon ile Aorta-İliyak Baypas Ameliyatları Genç Hastalarda İliyak Stentlemeye Alternatif Olabilir mi?
Start Time
End Time
Şebnem Albeyoğlu
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
Utku Alemdaroğlu
Turkey
*
Start Time
17:45
End Time
18:00
*SSB-064 / Kompanse Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Koroner Bypass Morbiditesini Azaltan bir Teknik; Peroperatif Ultrafiltrasyon
Start Time
End Time
Emin Alim
Start Time
12:44
End Time
12:50
Eldaniz Aliyev
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
Start Time
End Time
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
Ramil Aliyev
*SB-006 / Features of Surgical Treatment (repair) of Ventricular Septal Rupture in Patients Operated at Different Times from the Development of Acute Myocardial Infarction
Start Time
End Time
Semiha Alkan
*HSB-19 / Covid 19 Geçiren ve Geçirmeyen Hastaların Kalp Ameliyatı Sonrası Mekanik Ventilatörden Ayrılma Süreleri ve Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması
Start Time
End Time
Semiha Alkan Kayhan
*HSB-02 / CABG’de Tanı Zamanlamasının, Preoperatif Korku ve Anksiyete Düzeyinin Postoperatif Ağrı ve Komplikasyonlarla İlişkisinin İncelenmesi
Start Time
End Time
Start Time
15:20
End Time
15:30
Melih Alma
*EP-045 / Yaygın Anüler Kalsifikasyonda Mitral Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu
Start Time
End Time
*SB-091 / Tricuspid Valve Replacement in Patients with Cirrhosis: Not a Big Issue?
Start Time
End Time
Khaled Almalouf
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
İbrahim Ufuk Alpagut
*
Start Time
10:15
End Time
11:15
Şafak Alpat
Turkey
*KSB-013 / Zero SSI is Achievable with the use of SSI Bundle in Paediatric Cardiac Surgical Unit
Start Time
End Time
*EP-155 / Absence of Right Sided Pulmonary Veins Diagnosed in Adulthood: Atresia or Latrogenic?
Start Time
End Time
*EP-158 / Rare Congenital Anomaly of the Right Atrium: Atrial Appandage Aneurysm
Start Time
End Time
Gülen Sezer Alptekin
*EP-073 / Santral Ven Stenozu Olan Hastada Popliteal Ven Katateri ile Renal Replasman Tedavisi
Start Time
End Time
Start Time
End Time
*SB-172 / Orta İskemik Mitral Yetmezlikte İzole Off-Pump Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Start Time
End Time
Abdullah Gökhun Alpua
*
Start Time
15:30
End Time
15:45
Mohammad Alsalaldeh
*EP-036 / A Patient with Phlegmasia Cerulea Dolens Treated by Multiple Medical, Interventional, and Surgical Procedures
Start Time
End Time
*EP-037 / Combined Button Bentall Operation With Aortic Arch Wrapping For Ascending And Aortic Arch Aneurysms
Start Time
End Time
*SB-061 / The Average Diameter of the Dissected Ascending Aorta According to Our Cardiac Centers' Results
Start Time
End Time
Start Time
End Time
Zeyad Alshawabkeh
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
Gökay Altaylı
*
Start Time
13:15
End Time
13:30
Ece Altınay
Start Time
14:20
End Time
14:26
Levent Altınay
*SB-078 / Mid-Term Results of Hybrid Peripheral Vascular Interventions
Start Time
End Time
Özgür Altınbaş
*SSB-068 / Investigation of the Effects of Endothelial Protection Solution on Oxidative Stress in Saphenous Vein Endothelium in Diabetic Patients Undergoing Coronary Bypass
Start Time
End Time
Garip Altıntaş
Turkey
*
Start Time
16:15
End Time
17:45
Ece Altıntaş
Start Time
15:34
End Time
15:41
Sıdıka Kayalı Altop
*
Start Time
18:15
End Time
18:30
Şenel Altun
Turkey
*
Start Time
16:00
End Time
16:15
*SB-092 / Maskeli Hipertansiyon ve P Dalga Dispersiyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Start Time
End Time
Ayşe Merve Altunal
*EP-115 / Sol Ventrikül Çıkım Yolu Darlığında Konno-Rastan Prosedürü
Start Time
End Time
İhsan Alur
Turkey
*
Start Time
11:00
End Time
12:00
Bişar Amaç
Start Time
17:40
End Time
17:48
Anar Amrah
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
Start Time
End Time
*
Start Time
10:00
End Time
12:00
Hüseyin Anasız
Turkey
*SB-112 / The relationship Between Cardioplegia Delivery Method and Mid-term Recurrence of Atrial Fibrillation after Isolated Coronary Artery Bypass Grafting
Start Time
End Time
Arzu Antal
*
Start Time
09:00
End Time
10:10
Anıl Ziya Apaydın
*
Start Time
12:20
End Time
13:00
*
Start Time
10:30
End Time
11:40
Zinar Apaydın
*SB-005 / Sadece Kafa Lambası ile Endoskop ve Kot Retraktörü Kullanmadan Port Access Kalp Cerrahisi: Erken Dönem Sonuçlarımız
Start Time
End Time
İlknur Apaydın Erarslan
*SB-077 / Popliteal Arter Anevrizmasında Açık Cerrahi Tecrübelerimiz: 5 Yıllık Deneyimlerimiz
Start Time
End Time
Berk Arapi
Turkey
*EP-185 / Redo Cabg, Bentall Procedure and Left Carotid Artery Bypass
Start Time
End Time
*
Start Time
09:00
End Time
10:00
Esma Arat Ulukaya
*
Start Time
14:00
End Time
15:00
Harun Arbatlı
*
Start Time
14:00
End Time
15:45
Start Time
18:30
End Time
18:40
Murat Arı
Turkey
*
Start Time
09:45
End Time
10:45
Cem Arıtürk
Turkey
Start Time
14:16
End Time
14:24
Start Time
14:00
End Time
14:07
Ahmet Arnaz
Turkey
Start Time
16:50
End Time
16:55
*SB-132 / Minimal İnvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Cerrahisi Erken Dönem Sonuçlarımız
Start Time
End Time
Ümit Arslan
Turkey
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
Gökhan Arslan
Turkey
*
Start Time
14:00
End Time
15:00
Caner Arslan
*EP-013 / Aort Koarktasyonuna Bağlı Asendan Aort Anevrizması ve Tip 2 Disseksiyon
Start Time
End Time
*
Start Time
17:40
End Time
18:20
Arif Özdal Arslan
Turkey
*
Start Time
17:15
End Time
17:30
Ali Kemal Arslan
Start Time
15:45
End Time
15:50
Ahmet Süha Arslan
*EP-034 / Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmasına Hibrid Yaklaşım: Aynı Seansta TEVAR ve Açık Abdominal Aort Anevrizması Anarımı
Start Time
End Time
*SB-031 / Sternotomi ile Yapılan Kalp Cerrahisi Olgularında Gelişen Sternal Dehissensin Plak ile Tedavisinin Erken ve Orta Dönem Sonuçları
Start Time
End Time
Yavuz Arslanoğlu
Turkey
*
Start Time
12:45
End Time
13:00
*SB-127 / Dar Aortik Annulusta Aort Kapak Replasmanı için Tercihler
Start Time
End Time
Kemal Çağrı Arslantaş
*
Start Time
09:00
End Time
10:10
Oğuz Arslantürk
*SB-062 / Deep Vein Thrombosis During the Postpartum Period: Usefulness of Cathater-Directed Thrombectomy and Thrombolysis in the Treatment
Start Time
End Time
Ahmet Kağan As
Start Time
14:20
End Time
14:25
Halil Fatih Aşgün
*
Start Time
12:00
End Time
12:40
Ramazan Aşık
*
Start Time
12:30
End Time
12:45
Göktan Aşkın
Turkey
*
Start Time
17:40
End Time
18:20
*SB-181 / An Update On Endoleak Management: Midterm Outcomes of A Single Center Experience
Start Time
End Time
Yeşim Aslan
*
Start Time
15:20
End Time
16:20
Mehmet Aslan
Turkey
*
Start Time
17:30
End Time
17:45
Erdal Aslım
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
*
Start Time
17:40
End Time
19:00
Parla Astarcı
*
Start Time
17:40
End Time
19:00
*
Start Time
11:00
End Time
13:00
Yusuf Ata
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
Rukiye Derin Atabay
*
Start Time
14:00
End Time
14:15
Rukiye Derin Atabey
*SB-084 / Hemodiyalize Bağımlı Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Arteriovenoz Fistül Oluşturmak için Greft Kullanımı ve Sonuçları
Start Time
End Time
Aydın Atak
*
Start Time
17:40
End Time
18:30
Atakan Atalay
Turkey
Start Time
10:52
End Time
11:02
Gamze Ataman Yıldız
*HSB-03 / Covid 19 Sürecinde Elektif Kardiyak Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Ameliyat Öncesi Kaygı Düzeylerinin Ameliyat Sonrası İyileşme Durumlarına Etkisi
Start Time
End Time
Aykan Atambay
*SB-155 / Kapak Replasmanı Planlanan Hastalarda Preoperarif Diş Tedavisi Gerekliliği İnsidansı ve Profili
Start Time
End Time
Mustafa Kemal Atar
*
Start Time
12:20
End Time
13:20
Yüksel Atay
Start Time
End Time
*
Start Time
17:40
End Time
18:50
İsmail Ateş
*
Start Time
15:20
End Time
16:00
*
Start Time
17:40
End Time
19:00
Mehmet Şanser Ateş
Start Time
14:05
End Time
14:10
*SB-021 / Alterations in Cerebral Oximeter Measurements in Eversion Carotid Endarterectomy: Isolated or Synchronus with Aortic No Touch Off-Pump Coronary Artery Bypass
Start Time
End Time
Start Time
End Time
Cem Atik
Turkey
*SB-140 / Yüksek Riskli Hastalarda Titanyum Rijit Sternum Plakları Sonrası Neler Değişti?
Start Time
End Time
*SB-144 / The Effect of Del Nido Cardioplegia on Myocardial Protection and Arrhythmia
Start Time
End Time
*SB-148 / 5-Year Clinical Results of 1073 Patients with Varicose Veins Treated Using Radiofrequency Ablation, Endovenous Laser Ablation and Cyanoacrylate Embolization
Start Time
End Time
Fahri Hayri Atlı
Turkey
*
Start Time
09:45
End Time
10:45
Mustafa Kemal Avşar
Turkey
*
Start Time
12:00
End Time
12:40
Yasin Ay
Turkey
*
Start Time
11:00
End Time
12:00
Numan Ali Aydemir
*
Start Time
10:30
End Time
11:40
İlhan Koray Aydemir
*
Start Time
19:00
End Time
19:15
Ebuzer Aydın
Turkey
*
Start Time
14:00
End Time
15:45
Selim Aydın
*
Start Time
14:00
End Time
15:45
Start Time
14:48
End Time
14:56
*
Start Time
16:15
End Time
17:45
*
Start Time
10:30
End Time
11:00
Start Time
14:14
End Time
14:21
Dilek Aydın
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
Gülşah Aydın
*
Start Time
16:20
End Time
17:20
Ünal Aydın